راه‌های ارتباط

آدرس: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد ۴۰۲

شماره تلفن : ۰۲۱ ۲۸۴۲ ۲۳۸۸

ارتباط تلگرامی: Ghabzino CRM

ثبت شکایات: info@ghabzino.com