قبضینو

خلافی

تلفن ثابت

همراه اول

برق

گاز

آب

پس از استعلام قبض خود میتوانید با کپی کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت از لیست نتایج و با مراجعه به سایت یکی از بانک های داخلی نسبت به پرداخت قبض خود اقدام نمایید.