قبضینو

خرید شارژ ایرانسل؛ چطوری شارژ ایرانسل بگیرم؟

خرید شارژ ایرانسل؛ چطوری شارژ ایرانسل بگیرم؟

مشترک جدید سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل هستید؟ حتماً در مورد انواع شارژ ایرانسل، روش‌های خرید شارژ ایرانسل و روش‌های استعلام شارژ ایرانسل پرسش‌هایی دارید. قبضینو اینجاست که همه‌ی پرسش‌های شما را در مورد خرید شارژ ایرانسل پاسخ دهد…

اپراتور ایرانسل دومین اپراتور تلفن همراه در کشور ایران است؛ اما، محبوب‌ترین سیم‌کارت‌های اعتباری را دارد. این محبوبیت موجب جذب مشترکان جدیدی شده است که پرسش‌های متعددی دارند. اولین پرسش‌های مشترکان جدید سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل در مورد انواع شارژ ایرانسل، روش‌های خرید شارژ ایرانسل و روش‌های استعلام شارژ ایرانسل است. قبضینو اینجاست که همه‌ی پرسش‌های مشترکان جدید سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل را در مورد شارژ ایرانسل پاسخ دهد؛ بنابراین، همراه باشید.

شارژ ایرانسل

اولین قدم به هنگام خرید شارژ ایرانسل این است که نوع مورد نظر شارژ خود را از میان انواع شارژ انتخاب کنید؛ اما، انواع شارژ ایرانسل کدامند؟ اپراتور ایرانسل دو نوع شارژ را برای مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری خود فراهم کرده است. این دو نوع شارژ شامل شارژ عادی ایرانسل و شارژ شگفت‌انگیز ایرانسل است که با هم تفاوت‌هایی دارند. شناخت انواع شارژ ایرانسل از طریق شناسایی تفاوت‌هایشان ملموس‌تر است؛ بنابراین، از روش مقایسه به معرفی انواع شارژ ایرانسل خواهیم پرداخت.

 • شارژ عادی ایرانسل
 • شارژ شگفت‌انگیز ایرانسل

تفاوت‌های شارژ عادی و شگفت‌انگیز ایرانسل

مهم‌ترین تفاوت‌های انواع شارژ‌ ایرانسل در جدول مشخص شده است. شما می‌توانید با مطالعه این جدول، تمام نکات مرتبط با انواع شارژ ایرانسل را بدانید تا درمورد نوع شارژتان تصمیم بهتر و درست‌تری بگیرید:

شارژ شگفت‌انگیز ایرانسل شارژ عادی ایرانسل
محدودیت در زمان برای استفاده از شارژ دارید. محدودیت در زمان برای استفاده از شارژ‌ ندارید.
شارژ شگفت‌انگیز شامل شارژ اصلی + شارژ هدیه (تا ۳۰٪ شارژ اصلی*) است. شارژ عادی شامل اعتبار اصلی است. 
کد شارژ ایرانسل شگفت‌انگیز برای شارژ غیر مستقیم #رمز شارژ*144* است. کد شارژ ایرانسل عادی برای شارژ غیر مستقیم #رمز شارژ*141* است.
امکان استفاده از شارژ شگفت‌انگیز برای رومینگ وجود ندارد. امکان استفاده از شارژ شگفت‌انگیز برای رومینگ وجود دارد.

همانطور که در جدول مشخص شده است، شارژ شگفت‌انگیز معادل مبلغ شارژ اصلی + شارژ هدیه (تا۳۰٪ شارژ اصلی) است و شارژ عادی معادل مبلغ شارژ اصلی است؛ همچنین، شارژ شگفت‌انگیز محدودیت زمان برای استفاده از شارژ دارد و شارژ عادی محدودیت زمان برای استفاده از شارژ را ندارد. در نتیجه، اگر مصرف شارژ زیاد در مدت کم دارید، شارژ شگفت‌انگیز مناسب شماست؛ اما، اگر مصر شارژ کم در مدت زیاد دارید، شارژ عادی مناسب شماست. نکته‌ی حائز اهمیت در مورد محدودیت زمان برای استفاده از شارژ شگفت‌انگیز ایرانسل این است که میزان محدودیت زمان به مبلغ شارژ وابسته است. در ادامه، محدودیت زمان برای استفاده از هر مبلغ شارژ ایرانسل مشخص شده است:

شارژ شگفت‌انگیز ایرانسل
نوع شارژ (ریال) محدودیت زمان (روز)
۵۰,۰۰۰ ۵
۱۰۰,۰۰۰ ۷
۲۰۰,۰۰۰ ۱۵
۳۰۰,۰۰۰ ۲۰

نکته: امکان خرید بسته اینترنت ایرانسل با شارژ هدیه‌ی شگفت‌انگیز وجود ندارد. شما می‌توانید به‌جای خرید بسته اینترنت ایرانسل با شارژ، از روش خرید بسته اینترنت با قبضینو استفاده کنید که هم تنوع دارد و هم ساده و سریع است.

نحوه شارژ ایرانسل

هنگامی که قصد افزایش شارژ سیم‌کارت اعتباری ایرانسل خود را دارید دو راه پیشِ روی شماست: وارد کردن شارژ‌ بدون رمز شارژ و وارد کردن شارژ با رمز شارژ که اولی با نام شارژ مستقیم و دومی با نام شارژ غیرمستقیم شناخته می‌شود. اگر قصد افزایش شارژ سیم‌کارت اعتباری ایرانسل را بدون رمز شارژ دارید، باید هنگام خرید شارژ ایرانسل روش‌های خرید شارژ ایرانسل مستقیم را انتخاب کنید. اگر قصد افزایش شارژ سیم‌کارت اعتباری ایرانسل را با رمز شارژ دارید، باید هنگام خرید شارژ ایرانسل روش‌های خرید شارژ ایرانسل غیر مستقیم را انتخاب کنید؛ سپس، با استفاده از کد شارژ ایرانسل #رمز شارژ*144* یا #رمز شارژ*141* نسبت به ورود رمز شارژ اقدام کنید. کد اول برای شارژ شگفت‌انگیز و کد دوم برای شارژ عادی است. در ادامه، با سایر تفاوت‌های انواع نحوه شارژ ایرانسل مستقیم و غیر مستقیم آشنا خواهید شد:

تفاوت‌های شارژ مستقیم و غیر مستقیم ایرانسل

مهم‌ترین تفاوت‌های نحوه شارژ ایرانسل در جدول مشخص شده است. شما می‌توانید با مطالعه این جدول، روش شارژ کردن خط ایرانسل خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم را آموزش ببینید:

شارژ ایرانسل مستقیم شارژ ایرانسل غیرمستقیم
نیاز به کد شارژ ایرانسل برای ورود شارژ ندارد. نیاز به کد شارژ ایرانسل برای ورود شارژ دارد.
شارژ شگفت‌انگیز شامل شارژ اصلی + شارژ هدیه است. شارژ شگفت‌انگیز شامل (شارژ اصلی ـ مالیات) + (شارژ هدیه ـ مالیات) است.

همانطور که در جدول مشخص شده است، تنها تفاوت شارژ مستقیم و غیر مستقیم ایرانسل در نحوه شارژ سیم‌کارت اعتباری نیست. هنگامی که شما قصد خرید شارژ شگفت‌انگیز ایرانسل را دارید، دو نحوه‌ی مستقیم و غیرمستقیم پیش‌ِ روی شماست. نکته‌ی جالب اینجاست که مبلغ شارژ اصلی و شارژ هدیه‌ی شما در دو نحوه‌ی مستقیم و غیرمستقیم تفاوت خواهد داشت. در ادامه، تفاوت مذکور را در قالب جدول مشاهده خواهید کرد:

شارژ شگفت‌انگیز مستقیم ایرانسل
نوع شارژ (ریال) شارژ اصلی (ریال) شارژ هدیه (ریال) جمع شارژ اصلی و هدیه (ریال) اعتبار (روز)
۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵
۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰ ۷
۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵
۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۹۰،۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۲۰
شارژ شگفت‌انگیز غیر مستقیم ایرانسل
نوع شارژ (ریال) شارژ اصلی (ریال) شارژ هدیه (ریال) جمع شارژ اصلی و هدیه (ریال) اعتبار (روز)
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۸۷۲ ۴,۵۸۷ ۵۰,۴۵۹ ۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۷۴۳ ۱۳,۷۶۱ ۱۰۵,۵۰۴ ۷
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۴۸۶ ۴۵,۸۷۲ ۲۲۹۳۵۸ ۱۵

در نتیجه، خرید شارژ ایرانسل مستقیم بهتر از خرید شارژ ایرانسل غیر مستقیم است به خصوص هنگامی که قصد شما خرید شارژ شگفت‌انگیر ایرانسل باشد؛ چرا که، مبلغ شارژ و مهلت شما برای استفاده از شارژ به‌صرفه‌تر است.

روش‌های خرید شارژ ایرانسل

روش‌های خرید شارژ‌ ایرانسل به دو دسته‌ی روش‌های حضوری و غیرحضوری تقسیم می‌شود. حضوری شامل مراجعه به مراکز مجاز فروش ایرانسل، دستگاه‌های کارت‌خوان و دستگاه‌های خودپرداز است؛ اما، غیرحضوری نیاز به توضیح بیشتری دارند. در ادامه، با انواع روش‌های خرید شارژ ایرانسل غیرحضوری آشنا خواهید شد؛ بنابراین، همراه قبضینو باشید.

بیشتر بخوانید: چگونه خرید بسته‌ اینترنت ایرانسل را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهیم؟

خرید شارژ ایرانسل از قبضینو

سامانه‌ی قبضینو خدمات خرید شارژ را در کنار سایر خدمات خود ارائه می‌دهد؛ بنابراین، هنگامی که از آن استفاده می‌کنید، نیاز به هیچ اپلیکیشنی ندارید. خرید شارژ ایرانسل از قبضینو تنها با وارد کردن شماره‌ی سیم‌کارت اعتباری ایرانسل انجام می‌شود؛ یعنی، نیاز به هیچ اطلاعاتی ندارد. در نتیجه، کار شما را آسان کرده است. در ادامه، آموزش خرید شارژ ایرانسل از قبضینو را دنبال کنید:

 1. وارد سامانه‌ی قبضینو (سایت یا اپلییکشن) شوید.
 2. بر روی گزینه‌ی «خرید شارژ تلفن همراه» کلیک کنید.
 3. شماره‌ی سیم‌کارت اعتباری ایرانسل خود را با دقت وارد کنید.
 4. گزینه‌ی اپراتور ایرانسل را انتخاب کنید؛ سپس، «ادامه» را لمس کنید.
 5. نوع شارژ و مبلغ شارژ را از میان گزینه‌ها انتخاب کنید؛ سپس، «تأیید و ادامه» را بزنید.
 6. پیش‌فاکتور را بررسی کنید؛سپس، عملیات پرداخت را با استفاده از رمز دوم یا رمز پویا تکمیل کنید.
 7. اگر قصد تکرار خرید پیشین خود را دارید، فاکتور خود را از بخش سوابق بیابید؛ سپس، گرینه‌ی «تکرار خرید» را برگزینید.

خرید شارژ ایرانسل از قبضینو

خرید شارژ ایرانسل از سایت ایرانسل

خرید شارژ ایرانسل از طریق سایت ایرانسل امکان‌پذیر است؛ کافیست، وارد سایت ایرانسل به آدرس irancell.ir شوید. در ادامه، مراحل خرید شارژ ایرانسل از سایت ایرانسل شرح داده شده است:

 1. وارد سایت ایرانسل شوید.
 2. از منوی بالای صفحه گزینه‌ی «فروشگاه» را انتخاب کنید.
 3. از منوی فروشگته گزینه‌ی «خرید آنلاین شارژ ایرانسل» را انتخاب کنید.
 4. نوع سیم‌کارت خود را از میان گزینه‌های سیم‌کارت دائمی و سیم‌کارت اعتباری مشخص کنید.
 5. اگر تمایل به خرید شارژ شگفت‌انگیز ایرانسل دارید، گزینه‌ی آن را فعال کنید؛ چون، غیرفعال است.
 6. شماره‌ی سیم‌کارت اعتباری ایرانسل خود را وارد کنید؛ سپس، مبلغ شارژ مورد نیاز خود را انتخاب کنید.
 7. ایمیل خود را تایپ کنید؛ سپس، گزینه‌ی «انتخاب بانک و پرداخت» را انتخاب کنید که وارد فرآیند پرداخت شوید.

خرید شارژ ایرانسل از ایرانسل من

امکان خرید شارژ ایرانسل از طریق اپلیکیشن ایرانسل من فراهم شده است؛ کافیست، اپلیکیشن ایرانسل من را نصب کنید. این اپلیکیشن نسخه‌ی وب دارد که برای کاربران IOS مناسب است. در ادامه، مراحل خرید شارژ ایرانسل از اپلیکیشن ایرانسل من شرح داده شده است:

 1. وارد ایرانسل من شوید.
 2. گزینه‌ی «شارژ مجدد» را از منو انتخاب کنید.
 3. مبلغ شارژ را به همراه نوع شارژ عادی یا شگفت‌انگیز انتخاب کنید.
 4. فرآیند خرید را از درگاه پرداخت بانک تکمیل کنید که افزایش شارژ انجام شود.

خرید شارژ ایرانسل از ایرانسل من

خرید شارژ ایرانسل از پشتیبانی ایرانسل

شما می‌توانید خرید شارژ ایرانسل را از طریق تماس با پشتیبانی به شماره‌ی ۷۰۰ انجام دهید؛ کافیست، این شماره را در شماره‌گیر تلفن همراه خود تایپ کنید. در ادامه، فرآیند خرید شارژ ایرانسل از پشتیبانی ایرانسل را دنبال کنید:

 1. با شماره‌ی ۷۰۰ تماس بگیرید.
 2. برای بررسی سیم‌کارت اعتباری ایرانسل خود گزینه‌ی ۱ را وارد کنید.
 3. فهرستی برای شما خوانده می‌شود که باید گزینه‌ی «محصولات و خدمات» با شماره‌ی ۱ را انتخاب کنید.
 4. فهرستی جدید برای شما خوانده می‌شود که باید گزینه‌ی «اطلاعات حساب» با شماره‌ی ۱ را انتخاب کنید.
 5. گزینه‌ی «انجام شارژ» را با شماره‌ی ۲ انتخاب کنید؛سپس، نوع شارژ عادی، شگفت‌انگیز و رمز شارژ خود را انتخاب کنید.
 6. مبلغ شارژ مورد نیاز خود را برگزینید؛ سپس، عملیات پرداخت را تکمیل کنید. در نهایت، پیامک افزایش شارژ ایرانسل برای شما ارسال خواهد شد.

نکته: امکان دریافت رمز شارژ ایرانسل برای شارژ غیرمستقیم از طریق تماس با پشتیبانی فراهم شده است؛ کافیست، گزینه‌ی «رمز شارژ» را انتخاب کنید.

کد شارژ ایرانسل

امکان خرید شارژ ایرانسل با کد دستوری #۵۵۵* و #۷* فراهم شده است. در ادامه، آموزش خرید شارژ ایرانسل از هر کد دستوری را دنبال کنید:

کد شارژ ایرانسل #۷*

زمانی که کد شارژ ایرانسل #۷* را در شماره‌گیر تلفن همراه خود وارد کنید، یک فهرست برای شما باز می‌شود:

 • 0. تکمیل خرید
 • 1. شارژ
 • 2. بسته‌های اینترنتی و مکالمه
 • 3. قبض ایرانسل

گزینه‌ی «شارژ» را انتخاب کنید؛ سپس، از میان گزینه‌های شارژ عادی ایرانسل و شارژ شگفت‌انگیز ایرانسل گزینه‌ی مورد نظر خود را به همراه مبلغ مورد نیاز خود انتخاب کنید. در نهایت، هزینه‌ی شارژ را به کمک شماره کارت خود بپردازید.

نکته: امکان دریافت رمز شارژ ایرانسل برای شارژ غیرمستقیم از طریق کد دستوری #۷* فراهم نشده است.

کد شارژ ایرانسل #۵۵۵*

هنگامی که کد شارژ ایرانسل #۵۵۵* را در شماره‌گیر تلفن همراه خود وارد کنید، یک فهرست برای شما نمایش داده می‌شود:

 • 0. تکمیل خرید
 • 1. حساب
 • 5. اینترنت همراه
 • 8. اینترنت ثابت
 • 14. پیشنهاد شخصی

گزینه‌ی «حساب» را انتخاب کنید که فهرست جدیدی برای شما باز شود:

 • 1. شارژ
 • 2. مانده اصلی
 • 3. خط به خط
 • 4. جزئیات
 • 5. تبدیل به دائمی

هنگامی که گزینه‌ی «شارژ» را انتخاب کنید، باید از میان شارژ عادی، شگفت‌انگیز و رمز شارژ گزینه‌ی مورد نظر خود را برگزینید؛ سپس، مبلغ شارژ را انتخاب کنید. در نهایت، عملیات پرداخت را به اتمام برسانید که افزایش شارژ سیم‌کارت اعتباری ایرانسل شما انجام شود.

نکته: امکان دریافت رمز شارژ ایرانسل برای شارژ غیرمستقیم از طریق کد دستوری #۵۵۵* فراهم شده است؛ کافیست، گزینه‌ی «رمز شارژ» را انتخاب کنید.

کد شارژ ایرانسل

خرید شارژ ایرانسل برای دیگران

شما می‌توانید خرید شارژ ایرانسل برای دیگران انجام دهید؛ کافیست، یک روش مناسب انتخاب کنید که امکان خرید شارژ ایرانسل برای دیگران را داشته باشد. سامانه‌ی قبضینو امکان خرید شارژ ایرانسل برای دیگران را فراهم کرده است؛ چون، هیج اطلاعاتی به جز شماره‌ی سیم‌کارت اعتباری ایرانسل را از شما نمی‌خواهد.

روش‌های استعلام شارژ ایرانسل

روش‌های استعلام شارژ ایرانسل به سه دسته تقسیم می‌شود که شامل استعلام از اپلیکیشن ایرانسل من، استعلام از سایت ایرانسل و استعلام با کد مانده شارژ ایرانسل است. در ادامه، روش‌های پیگیری موجودی شارژ ایرانسل را بررسی خواهیم کرد؛ بنابراین، همراه قبضینو باشید.

 • استعلام شارژ ایرانسل از سامانه‌ی ایرانسل من
 • استعلام شارژ ایرانسل با کد مانده شارژ ایرانسل

استعلام شارژ ایرانسل از سامانه‌ی ایرانسل من

سامانه‌ی ایرانسل من امکان استعلام شارژ ایرانسل را فراهم کرده است؛ کافیست، از طریق اپلیکیشن یا سایت وارد سامانه‌ی ایرانسل من شوید. در ادامه، از صفحه‌ی اصلی بخش موجودی حساب را بررسی کنید. شما می‌توانید برای «خرید شارژ» نیز اقدام کنید.

استعلام شارژ ایرانسل با کد دستوری مانده شارژ ایرانسل

ساده‌ترین روش استعلام شارژ ایرانسل با کد مانده شارژ ایرانسل است؛ کافیست، کد دستوری #۲*۵۵۵* را در بخش شماره‌گیر تلفن همراه خود شماره‌گیری کنید که مانده شارژ ایرانسل خود را بررسی کنید. شما می‌توانید از کد دستوری #۱*۱۴۱* نیز اقدام کنید؛ اما، در حال حاضر غیرفعال است.

شارژ اضطراری ایرانسل

شارژ اضطراری ایرانسل نوعی شارژ است که در مواقع اضطراری به کمک کاربران ایرانسلی می‌آید. این شارژ ۵۰۰ تومان است که از سوی ایرانسل برای شما انجام می‌شود؛ اما، ۵۰ تومان کارمزد دارد. در نتیجه، مجموعاً ۵۵۰ تومان هزینه‌ی این خدمات است که با اولین افزایش شارژ شما کسر خواهد شد. نکته‌ی حائز اهمیت این است که همه‌ی کاربران ایرانسل با رعایت سه شرط امکان بهره‌مندی از این خدمات را دارند. در ادامه، شروط را شرح خواهیم داد؛ سپس، انواع روش شارژ ایرانسل اضطراری را معرفی خواهیم کرد.

 • بدهی نداشته باشد.
 • ماهانه حداقل ۱۰ هزار تومان افزایش شارژ داشته باشد.
 • دست‌کم ۹۰ روز از فعال‌سازی سیم‌کارت اعتباری ایرانسل گذشته باشد.

انواع روش شارژ ایرانسل اضطراری

درخواست شارژ ایرانسل اضطراری از سه روش انجام می‌شود:

 • اپلیکیشن ایرانسل من
 • کد دستوری #۸۱۵*
 • سایت ایرانسل

اقدام برای دریافت شارژ اضطراری از هر سه روش ساده است؛ کافیست، گزینه‌ی «شارژ اضطراری» را انتخاب کنید و تأیید را بزنید که افزایش شارژ از سوی اپراتور ایرانسل انجام شود.

شارژ خط به خط ایرانسل

شارژ خط به خط ایرانسل نوعی شارژ است که مانند شارژ اضطراری ایرانسل در مواقع اضطراری به کمک کاربران ایرانسلی می‌آید. در این سرویس شما می‌توانید از کاربران دائمی و اعتباری ایرانسل شارژ دریافت کنید. در ادامه، انواع روش شارژ ایرانسل خط به خط را معرفی خواهیم کرد.

انواع روش شارژ ایرانسل خط به خط

درخواست شارژ ایرانسل خط به خط از دو روش انجام می‌شود:

 • اپلیکیشن ایرانسل من
 • کد دستوری #۵۵۵* یا #۱۴۲*

اقدام برای دریافت شارژ خط به خط از هر دو روش ساده است؛ کافیست، گزینه‌ی «شارژ خط به خط» را انتخاب کنید. در ادامه، شماره‌ی سیم‌کارت اعتباری یا دائمی ایرانسل کاربر مورد نظرتان را وارد کنید؛ سپس، مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید. در نهایت، تأیید را بزنید. یک پیامک به کاربر مقابل ارسال می‌شود که درخواست شما را به اطلاع او می‌رساند.

تفاوت شارژ اضطراری و شارژ خط به خط چیست؟

می‌دانیم که هر دو سرویس شارژ اضطراری و شارژ خط به خط برای مواقع ضروری که امکان افزایش شارژ با روش معمول را ندارید، به کار می‌آید؛ اما، تفاوت آنها چیست؟ تفاوت شارژ اضطراری ایرانسل و شارژ خط به خط ایرانسل در این است که نوع اضطراری از سوی ایرانسل شارژ می‌شود؛ اما، نوع خط به خط از سوی کاربران شارژ می‌شود.

پیگیری شارژ ایرانسل

اگر می‌خواهید پیگیری شارژ ایرانسل خریداری‌شده را انجام دهید، باید از طریق کد پیگیری اقدام کنید. فرقی نمی‌کند که از کدام روش استفاده می‌کنید، فقط باید مطمئن شوید که آن روش، کد پیگیری شارژ ایرانسل را به شما می‌دهد. سامانه قبضینو در این زمینه، قابل اطمینان و قابل اعتماد است؛ چرا که، پس از خرید شارژ، رسید خرید شما حاوی کد پیگیری و سایر جزئیات در بخش سوابق حساب کاربری ذخیره و نگهداری می‌شود. شما می‌توانید این رسید را دانلود و چاپ کنید؛ همچنین، در صورت نیاز برای پیگیری با پشتیبانی قبضینو تماس بگیرید.

جمع‌بندی

در این مطلب به آموزش جامع خریداری شارژ ایرانسل از لحظه‌ی انتخاب شارژ تا لحظه‌ی استعلام شارژ پرداختیم. ابتدا، انواع شارژ ایرانسل شامل عادی و شگفت‌انگیز را به همراه تفاوت‌هایشان معرفی کردیم؛ سپس، نحوه شارژ ایرانسل شامل مستقیم و غیرمستقیم (رمز شارژ) را به همراه تفاوت‌هایشان بررسی کردیم. در ادامه، روش‌های خرید شارژ ایرانسل را معرفی کردیم؛ سپس، روش خرید شارژ ایرانسل برای دیگران را شرح دادیم. همچنین، روش‌های استعلام شارژ ایرانسل را شرح دادیم؛ سپس، دو سرویس شارژ اضطراری ایرانسل و شارژ خط به خط ایرانسل که موجب افزایش شارژ برای کاربر ایرانسلی می‌شود را معرفی کردیم.

ثبت دیدگاه

شما هم می‌توانید دیدگاه خود را با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.
ثبت دیدگاه