قبضینو

کامل‌ترین جدول نرخ عوارض آزادراهی ۱۴۰۳

کامل‌ترین جدول نرخ عوارض آزادراهی ۱۴۰۳

هر شخصی که یک بار از آزادراه‌های سطح کشور تردد کرده باشد، می‌داند که عبور و مرور از آزادراه‌ها، هزینه عوارض آزادراهی دارد. این هزینه با عنوان نرخ عوارض آزادراهی شناخته می‌شود که از همه‌ی وسایل نقلیه اخذ می‌شود. از آنجایی که این نرخ هر سال افزایش می‌یابد، جدول نرخ جدید عوارض آزادراه‌ها را به‌همراه جزئیات مرتبط با آن آورده‌ایم تا شما را به نرخ عوارض آزادراهی ۱۴۰۳ آگاه کنیم….

هر شخصی که یک بار از آزادراه‌های سطح کشور تردد کرده باشد، می‌داند که عبور و مرور از آنها، هزینه‌ای به نام هزینه عوارض آزادراهی دارد؛ چرا که، آزادراه‌ها با بودجه‌ی سرمایه‌گذاران طراحی و ساخت همچنین حفظ و نگهداری می‌شوند که آنها نیز به‌دنبال بازگشت سرمایه‌اند! تنها روش برای بازگشت سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران، تعیین هزینه عوارض آزادراهی است که با عنوان نرخ عوارض آزادراهی نیز شناخته می‌شود. این هزینه از همه‌ی وسایل نقلیه اخذ می‌شود؛ البته، لازم به ذکر است که نرخ عوارض آزادراهی ۱۴۰۳ در آزادراه‌های متفاوت برای وسایل نقلیه متنوع، یکسان نیست.

قبضینو می‌خواهد در این مطلب از وبلاگ، شما را با لیست عوارضی های کشور به‌همراه جدول نرخ جدید عوارض آزادراه‌ها برای وسایل نقلیه متفاوت آشنا کند؛ همچنین، مهلت پرداخت عوارضی، عواقب عدم پرداخت عوارضی، روش‌های ثبت عوارضی از گذشته تا کنون، شیوه‌های استعلام و پرداخت آن را معرفی و بررسی کند. در نتیجه، اگر می‌خواهید همه‌چیز را در مورد نرخ عوارض آزادراهی بدانید، همراه قبضینو بمانید.

جدیدترین نرخ عوارض آزادراهی ۱۴۰۳

نیمه‌ی اول سال ۱۴۰۳، نرخ عوارضی‌های کشور، ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داشت که موجب گران شدن نرخ در جدول ۱۴۰۳ شد. حالا جدول نرخ جدید عوارض آزادراه‌ها تهیه و تدوین شده است تا شما به‌روزترین و دقیق‌ترین مبلغ عوارضی قزوین رشت، نرخ عوارض آزادراه قزوین زنجان، نرخ عوارض آزادراه کرج قزوین، نرخ عوارض آزادراه شرق اصفهان، قیمت عوارضی تهران ساوه، قیمت عوارضی زنجان تبریز و … را بدانید. این مبالغ از سوی وزارت راه و شهرسازی تصویب شده است؛ بنابراین، باید در تمام آزادراه‌ها اجرا شود.

نام‌آزادراه نام‌قطعه (پیمایش) نرخ عوارض (ریال)
سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون‌ ۲محور کامیون‌ ۳محور تریلی نفتکش
تهران – قم ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
کرج – قروین

نیک‌کالا

۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
آبیک ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
محمدیه ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
قزوین – زنجان کنارگذر قزوین ۲۲,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰
قزوین (سلطان آباد) – زنجان

۳۸,۵۰۰

۶۶,۰۰۰

۶۶,۰۰۰

۹۳,۵۰۰

۹۹,۰۰۰

۹۹,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۱۷۶,۰۰۰

تاکستان – زنجان

۲۷,۵۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۷۱,۵۰۰

۷۷,۰۰۰

۷۷,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰

۱۳۲,۰۰۰

قزوین – ابهر – خرم‌دره

۲۷,۵۰۰

۳۸,۵۰۰

۳۸,۵۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۸۲,۵۰۰

۹۹,۰۰۰

ابهر – خرم دره – زنجان
تاکستان- ابهر – خرم دره ۱۶,۵۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
قزوین – تاکستان
تهران – ساوه تهران – رباط‌کریم ۲۲,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰
رباط‌کریم – ساوه ۲۲,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰
ارومیه – تبریز (قطعه ۴)

۱۱۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

شهید رجایی – بندرعباس

۱۲,۰۰۰

۱۲,۰۰۰

۲۴,۰۰۰

۳۶,۰۰۰

۳۶,۰۰۰

۳۶,۰۰۰

۴۸,۰۰۰

۴۸,۰۰۰

۴۸,۰۰۰

همت – کرج همت – کرج

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

گرمدره

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

کاشان – نطنز – اصفهان کاشان – نطنز

۹۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۳۵,۰۰۰

۱۳۵,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

نطنز – اصفهان

۱۲۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۳۵,۰۰۰

۱۳۵,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

کنارگذر شرق سپاهان

۱۹۵,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

۵۷۵,۰۰۰

تهران – پردیس

۱۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

تبریز – سهند

تبریز

۵۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

سهند

۵۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

باغچه مشهد

باغچه – مشهد

۶۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

فریمان

۳۵,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

قم – کاشان (امیرکبیر)

۶۵,۰۰۰

۷۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۷۵,۰۰۰

۷۵,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

قزوین – رشت

قزوین – رودبار

۱۵۰,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

رستم آباد – امامزاده هاشم

۶۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

ساوه – همدان (قطعه ۱)

۱۲۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

ساوه – همدان (قطعه ۲)

۱۳۰,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

۴۲۵,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰

زنجان – تبریز

زنجان – سرچم

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰

سرچم – هشترود

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰

هشترود – بستان آباد

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰

زنجان – هشترود

۱۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰

سرچم – بستان آباد

۱۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰

زنجان – بستان آباد

۱۳۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

بستان آباد – تبریز

۶۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰

 

سرچم – میانه میاندوآب

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

هشترود – میانه میاندوآب

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

زنجان – میاندوآب

۸۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

کنارگذر غربی اصفهان

ایستگاه شماره یک

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

ایستگاه شماره دو

۵۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

ایستگاه شماره سه

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

تبریز – ارومیه (پل میان‌گذر)

۱۵۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

پل زال – اندیمشک

۱۳۰,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

اراک – خرم‌آباد

قطعه دو

۴۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

قطعات سه و چهار

۱۶۵,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

۸۱۵,۰۰۰

اهواز – بندر امام

اهواز – بندر امام

۸۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

کنارگذر ماهشهر

۵۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

تهران – شمال

قطعه چهار

۱۶۵,۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰

۴۹۵,۰۰۰

۶۰۵,۰۰۰

قطعه یک – روزهای عادی

۴۹۵,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰

قطعه یک – آخر هفته و روزهای تعطیل

۶۵۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰

تونل البرز شرقی – روزهای عادی

۳۹۰,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

۴۵۵,۰۰۰

تونل البرز شرقی – آخر هفته و روزهای تعطیل

۶۵۰,۰۰۰

۷۸۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

۷۱۵,۰۰۰

قم – گرمسار

ایستگاه قم

۱۵۰,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

۶۲۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

ایستگاه گرمسار

۱۵۰,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

۶۲۰,۰۰۰

خرم‌آباد – پل زال

۳۴۵,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰

۷۳۵,۰۰۰

۶۰۵,۰۰۰

۸۱۵,۰۰۰

۱,۰۶۰,۰۰۰

۱,۲۷۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

ساوه – سلفچگان

ایستگاه اصلی

۱۰۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

ایستگاه بین راهی

۵۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

الغدیر

قطعه یک

۱۲۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

قطعه دو

۱۲۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

قطعه سه

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

قطعه چهار

۸۵,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰

کنارگذر شمالی مشهد

۱۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰

*نرخ‌های جدول بر حسب ریال است.

روش‌های ثبت عوارض آزادراهی از گذشته تا کنون

روش‌های ثبت عوارض آزادراهی از گذشته تا کنون تغییر و تحول داشته است. قبلاً، تنها روش ثبت و دریافت عوارضی، روش نقدی بود؛ کم کم روش الکترونیکی به روش نقدی اضافه شد؛ حالا، تنها روش ثبت و دریافت عوارضی، روش الکترونیکی است. واقعیت این است که این تغییر و تحول در روش‌های ثبت عوارض آزادراهی از گذشته تا کنون، بر مهلت پرداخت، عواقب عدم پرداخت و روش‌های پرداخت تأثیر مهمی داشته است.

قبلاً که روش ثبت و دریافت عوارضی، روش نقدی بود، مهلت پرداخت و عواقب عدم پرداخت معنایی نداشت همچنین روش‌های پرداخت وجود نداشت؛ چون، تنها روش، روش حضوری در عوارضی بود. حالا که روش ثبت و دریافت عوارضی، روش الکترونیکی است، باید در ادامه‌ی مطلب همراه ما باشید تا نکات مرتبط با نرخ عوارض آزادراهی ۱۴۰۳ را بدانید.

ماشین‌ها در حال حرکت به سمت آزادراه برای پرداخت عوارض آزادراهی

مهلت پرداخت نرخ عوارض آزادراه

مهلت پرداخت مبلغ عوارض آزادراهی ۱۴۰۳ برابر با ۱۵ روز است. این مهلت پس از عبور شما از عوارضی، دو مرتبه از طریق پیامک (یک مرتبه ۲۴ ساعت پس از عبور و یک مرتبه ۴۸ ساعت پس از عبور) یادآوری می‌شود.

در نهایت، اگر نرخ عوارض آزادراهی ۱۴۰۳ پیش از ۱۵ روز تسویه شود، هیچ؛ اما، اگر نرخ عوارض آزادراهی ۱۴۰۳ پیش از ۱۵ روز تسویه نشود، عواقبی برای عدم پرداخت عوارض آزادراه‌های کشور در انتظارتان است!

عواقب عدم پرداخت نرخ عوارض آزادراه ۱۴۰۳

عواقب عدم پرداخت نرخ عوارضی آزادراه‌های کشور شامل جریمه عدم پرداخت و افزایش پلکانی نرخ عوارضی است. در ادامه، هر دوی این موارد به صورت کامل و جامع شرح داده شده است:

جریمه عدم پرداخت قیمت عوارضی‌های الکترونیکی

جریمه عدم پرداخت قیمت عوارضی‌های الکترونیکی ۱۴۰۳ برابر با ۴۰ هزار تومان برای سواری، وانت، مینی‌بوس و کامیونت، ۵۰ هزار تومان برای اتوبوس و کامیون ۱ و ۲ محور، ۹۰ هزارتومان برای کامیون ۳ و ۴ محور، تریلی و نفت‌کش است.

در حقیقت، همانطور که قیمت عوارضی‌های الکترونیکی وابسته به نوع وسیله نقلیه متنوع است، جریمه عدم پرداخت قیمت عوارضی‌های الکترونیکی نیز وابسته به نوع وسیله نقلیه متنوع است.

نوع وسیله نقلیه جریمه عدم پرداخت عوارض آزادراهی
سواری، وانت، مینی‌بوس و کامیونت ۴۰/۰۰۰ تومان
اتوبوس، کامیون ۱ محور و ۲ محور ۵۰/۰۰۰ تومان
کامیون ۳ محور و ۴ محور، تریلی و نفت‌کش ۹۰/۰۰۰ تومان

افزایش پلکانی قیمت عوارضی‌های الکترونیکی

نرخ عوارض آزادراهی پس از گذشت مهلت ۱۵ روزه، ماهیانه ۳/۵ درصد افزایش می‌یابد تا شما را به رعایت مهلت ۱۵ روزه پرداخت تشویق کند.

این افزایش پلکانی به این صورت اجرا می‌شود: هنگامی که شما قبل از اتمام مهلت ۱۵ روزه برای پرداخت نرخ عوارض آزادراهها اقدام کنید، باید عوارض جاده‌ای در حالت پایه را پرداخت کنید؛ اما، هنگامی که شما بعد از اتمام مهلت ۱۵ روزه برای پرداخت نرخ عوارض آزادراهها اقدام کنید، باید عوارض جاده‌ای در حالت پایه به‌علاوه‌ی ۳.۵٪ افزایش پلکانی به ازای هر ماه دیرکرد را پرداخت کنید.

شیوه‌های پرداخت عوارض آزادراهی از گذشته تا کنون

تا چندی پیش، تنها روش پرداخت مبلغ عوارض آزادراهی به صورت حضوری بود؛ اما، در حال حاضر، تنها روش پرداخت مبلغ عوارض آزادراهی به صورت غیرحضوری است. ما در ادامه هر دوی این شیوه‌های پرداخت را شرح داده‌ایم؛ سپس، روش‌های پرداخت عوارض آزادراهی به‌صورت غیرحضوری را آورده‌ایم:

  • پرداخت نرخ عوارض آزادراهی حضوری: این نوع از پرداخت عوارض آزادراه به معنای پرداخت مبلغ عوارض آزادراه در محل عوارضی با پول نقد یا با کارت بانک است.
  • پرداخت نرخ عوارض آزادراهی غیرحضوری: این نوع از پرداخت عوارض آزادراه به معنای پرداخت مبلغ عوارض آزادراه در سامانه‌های استعلام و پرداخت بدون نیاز به حضور در محل عوارضی است.

پرداخت عوارض آزادراهی با قبضینو

قبضینو سامانه‌ی استعلام و پرداخت جامع و کامل شماست که تمام خدمات دوره‌ای موردنیاز شما را دارد. یک نمونه از خدمات دوره‌ای مورد نیاز شما، پرداخت عوارض آزادراهی پس از عبور از آنها است که قبضینو پرداخت عوارض آزادراهی را به خدماتش افزوده است. از ویژگی‌های جالب این سامانه می‌توان به این موضوع اشاره کرده که شما می‌توانید در صورت تمایل شماره پلاک را نام‌گذاری و ذخیره‌سازی کنید تا دفعات بعدی نیازی به ورود مجدد آن نداشته باشید. شما باید برای استفاده از خدمت عوارض آزادراهی قبضینو، طبق مراحل زیر عمل کنید:

  1. انتخاب بخش خودرو و موتور
  2. انتخاب گزینه عوارض آزادراهی
  3. وارد کردن شماره پلاک و استعلام

پرداخت عوارض آزادراهی با قبضینو

پرداخت عوارض آزادراهی از طریق آنی رو

اگر تمایل به پرداخت آنلاین عوارض آزادراهی داشته باشید، می‌توانید از سامانه آنی رو نیز استفاده کنید. شما برای استفاده از آنی رو، باید شماره پلاک و شماره موبایل خود را وارد کنید.

توجه داشته باشید که آنی رو اپلیکیشن ندارد بنابراین شما می‌توانید هزینه عوارض آزادراهی را فقط از طریق سایت، پرداخت کنید. جهت پرداخت نرخ عوارض آزادراه از آنی‌رو به ترتیب زیر عمل کنید:

  1. مراجعه به آدرس اینترنتی آنی رو
  2. انتخاب گزینه پرداخت عوارض آزادراهی
  3. وارد کردن شماره پلاک و شماره موبایل به‌نام مالک شماره پلاک
  4. دریافت پیامک تایید و احراز هویت برای مشاهده لیست عوارض آزادراهی

پرداخت عوارض آزادراهی از طریق آنی رو

قبضینو؛ بهترین روش پرداخت مبلغ عوارض آزادراهی ۱۴۰۳

با توجه به سادگی و کوتاهی مراحل پرداخت، می‌توان گفت که قبضینو یکی از بهترین روش‌های پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی است. سامانه قبضینو به‌عنوان یکی از اولین سامانه‌های تخصصی در حوزه خدمات خودرو و موتور، با شناختی کامل از نیازهای کاربران، خدمت پرداخت عوارض آزادراهی قبضینو را برای شما فراهم کرده است.

شما با قبضینو می‌توانید جدیدترین مبلغ عوارض آزادراهی خود را مشاهده کنید سپس به‌راحتی آن را پرداخت کنید. در ضمن، شما می‌توانید پس از پرداخت به سوابق خود دسترسی داشته باشید علاوه‌بر این می‌توانید به محض عبور از آزادراه، نوتیفیکیشن صدور عوارضی را دریافت کنید. با این ویژگی دیگر پرداخت عوارض را فراموش نخواهید کرد و نگرانی از جریمه عدم پرداخت و افزایش پلکانی نرخ عوارضی به طور کامل از بین می‌رود.

قبضینو؛ سامانه پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی

جمع‌بندی…

نرخ عوارضی آزادراه‌های کشور هر سال افزایش می‌یابد؛ سپس، لیست عوارضی های کشور و جدول نرخ جدید عوارض آزادراه ها از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر می‌شود. امسال نیز مانند هر سال قیمت عوارضی های الکترونیکی ۱۴۰۳ افزایش یافت؛ سپس، لیستی از نرخ عوارضی های کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی در نیمه‌ی اول سال ۱۴۰۳ منتشر شد. این افزایش قیمت عوارض جاده‌ای ۱۴۰۳ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بود که در جدول این مطلب به همراه اطلاعات تکمیلی مانند معیارهای تعیین و تدوین مبالغ، روش‌های ثبت و دریافت آن و … ارائه شد. در ضمن، بهترین روش پرداخت عوارض آزادراهی نیز معرفی و بررسی شد تا شما بتوانید بدون دغدغه، عوارض خود را پرداخت کنید. از اینکه تا انتهای مطلب همراه قبضینو بودید، متشکریم.

سوالات متداول

معیارهای تعیین و تدوین نرخ آزادراه‌های کشور چیست؟

تعیین و تدوین قیمت عوارض آزادراه‌ها معیارهای متنوعی مانند نوع وسیله نقلیه، مسافت آزادراه، موقعیت آزادراه، هزینه‌ی طراحی و ساخت آن، هزینه‌ی حفظ و نگهداری آن و … دارد.

نرخ عوارض آزادراه تهران شمال در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

نرخ عوارض آزادراه تهران شمال ۱۴۰۳ برای سواری در قطعه ۴ برابر با ۱۶۵,۰۰۰ ریال، در قطعه ۱ روزهای عادی ۴۹۵,۰۰۰ ریال و روزهای تعطیل ۶۵۰,۰۰۰ ریال، در قطعه تونل‌های البرز روزهای عادی ۳۹۰,۰۰۰ ریال و روزهای تعطیل ۶۵۰,۰۰۰ ریال است.

گران‌ترین و ارزان‌ترین نرخ عوارض آزادراهی ۱۴۰۳ چقدر است؟

گران‌ترین نرخ عوارض آزادراه مربوط به خرم‌آباد – پل زال با مبلغ ۳۴۵,۰۰۰ تا ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال است و ارزان‌ترین نرخ عوارض آزادراه مربوط به آزادراه تهران قم و آزادراه کرج قزوین با مبلغ ۱۲,۰۰۰ تا ۴۸,۰۰۰ ریال است؛ البته، لازم به ذکر است که آزادراه کرج قزوین به سه بخش نیک‌کالا، آبیک و محمدیه تقسیم‌بندی می‌شود که هر بخش ۴,۰۰۰ تا ۱۶,۰۰۰ ریال هزینه عوارض آزادراهی دارد. در نتیجه، ارزان‌ترین عوارض جاده‌ای مربوط به نیک‌کالا، آبیک و محمدیه با نرخ ۴,۰۰۰ تا ۱۶,۰۰۰ ریال است.

آیا برای قیمت عوارضی‌های الکترونیکی، تخفیفی در نظر گرفته می‌شود؟

بله؛ ۲۰٪ تخفیف برای خودروهای پلاک عمومی و ۵۰٪ تخفیف برای خودروهای پلاک عمومی با تردد بیش از ۴۰ بار در یک ماه همچنین ۳۰٪ تخفیف برای خودروهای پلاک شخصی با تردد بیش از ۴۰ بار در یک ماه اعمال می‌شود.

ثبت دیدگاه

شما هم می‌توانید دیدگاه خود را با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.
نجمه

سلام وقت بخیر مبلغ ۷۷۶۲۵ مال کدوم عوارضی هست ؟؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست گرامی
این مبلغ عوارض مربوط به عوارض آزادراه تاکستان-زنجان است.
پایدار باشید.

N.alb

سلام خسته نباشید ببخشید بزرگراه ۹ کجا میشه خیلی برای من عوارضی میاد ؟

پشتیبانی قبضینو

سلام وقت بخیر
این عوارض مربوط به مسیر بلوار کاوره تا جاده ۶۵ در مسیر اصفهان است.
پایدار باشید.

جعفر وکیلی

سلام خسته نباشید بنده یک جانباز و ایثار گر هستم قبلاً با کارت شناسایی و جانبازی ویا ایثار گری در آزاد راهها تردد میکردم و حالا همه جا با دوربین کنترل میشود لذا بنده همیشه هم پرداخت کردم پس چگونه عوارض آزاد راه ۸۴۰۰۰۰هزار ریال برایم ثبت شده

پشتیبانی قبضینو

سلام بر شما
لطفا با مدارک شناسایی و مدارک پرداخت خود به یکی از مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت کنید.
پاینده باشید.

سعود

ببخشید عوارضی ۲۴ کجا میشه که برای من جریمه اومده ؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست گرامی
جاده ۲۴ مربوط به مسیر هشترود بناب است.
پیروز باشید.

میلاد

سلام وقت بخیرماشین منودزدیدن برام عوارض آزادراه اومده ولی اسم آزادراه ثبت نشده چطورمیتونم بفهمم ازکدوم آزادراه ردشده

پشتیبانی قبضینو

سلام وقت بخیر
لطفا به‌صورت حضوری به یکی از دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کرده و این موضوع را پیگیری کنید.
برقرار باشید.

رامین علیمردانی

باسلام بنده ساکن شهر سهند آذربایجان شرقی هستم ثبت نامم کردم برای کاهش عوارضی یع مدت ۵۰٪حساب میشد الان دوباره ۱۰۰٪حساب میکنن چرا ؟

پشتیبانی قبضینو

سلام وقت بخیر
برای پیگیری این موضوع می‌توانید با پشتیبانی آنی‌رو به شماره تلفن 1531 تماس بگیرید.
پاینده باشید.

نوری

بزرگراه ۱۲ ۱۳ ۲۰ و ۲۳ کجاست ؟ واسه من عوارضی رو ماشینم هست اما نمیدونم مال کجا بوده

پشتیبانی قبضینو

سلام و درود
بزرگراه 12: بزرگراه ارتش
بزرگراه 13: بزرگراه امام علی (ع)
بزرگراه 23: بزرگراه صیاد شیرازی
پایدار باشید.

فربد جباری

قیمت عوارضی رفت و برگشت رودبار به قزین یا برعکس چقدر هست ؟؟؟

پشتیبانی قبضینو

سلام بر شما
برای خودروی سواری 23000 تومان است.
پایدار باشید و سبز.

سارا

سلام ۹۲۷۹۶ ریال مال کدوم عوارضی هست؟

پشتیبانی قبضینو

سلام بر شما
این مبلغ به‌عنوان عوارض هیچ یک از آزاداره‌ها ثبت نشده است. عوارض نزدیک به این مبلغ عبارتند شامل مسیر‌های ساوه-همدان، زنجان-هشترود، سرچم بستان آباد به مبلغ 9000 تومان است.
پیروز باشید.

رضا افشار ی

سلام ۲۲۰۰ تومان برای کدام عوارضی هست؟

پشتیبانی قبضینو

سلام وقت به‌خیر
این مبلغ مربوط به آزادراه‌های تهران-ساوه یا قزوین-زنجان است.

ناشناس

وقت بخیر ازادراه شماره ۲۰ و شماره ۱ میشه کدوم ناحیه واسه من رو قبض های پرداخت نشدم هست هزینش اما نمیدونم کدوم محل بوده چرا لوکیشن رو واضح نمینویسن

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز
آزادراه شماره ۱ مربوط به مسیر قزوین-رشت است ولی برای آزادراه شماره ۲۰ اطلاعات دقیقی در درسترس نیست. ثبت آزادراه‌ها با شماره، با توجه به قوانین پلیس صورت می‌گیرد.
برقرار باشید و سبز.

علی زندی اقدم

این کدام آزاد راه است که عوارض ان ۱۰۰ هزار تومان است!? من که از تهران خارج نشدم

پشتیبانی قبضینو

درود وقت به‌خیر
اگر فکر می‌کنید مبلغ عوارضی به اشتباه برایتان ثبت شده، می‌توانید از طریق سامانه آنی‌رو نسبت به ثبت اعتراض اقدام کنید. برای این کار باید با شماره ۱۵۳۱ تماس بگیرید.
شاد و سلامت باشید.

علی عطاریه

سلام عوارضی تهران قم سوم آبان ۱۲۰۰تومان ، ۲۷ آبان ۱۴۰۰۰تومان این افزایش قیمت ناگهانی از کجا اومد .

پشتیبانی قبضینو

سلام آقای عطاریه؛‌ وقت به‌خیر
برای این مسیر هیچ افزایش قیمتی اعلام نشده است. ممکن است شما پرداختان را در مدت ۱۵ روز انجام نداده و شامل جریمه افزایش پلکانی شده باشید.

آرمیتا اکبری

آیا جریمه‌های عوارض آزادراهی که از قبل بوده هم پلکانی میشه؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز؛ خیر. این موضوع مشمول جرايمی می‌شه که بعد از ۱ مرداد ۱۴۰۲ ثبت می‌شن. جرایم قبلی تغییری نخواهند کرد.

علی

این موضوع جدیدی که میگن عوارض ماهیانه و پلکانی زیاد میشه اگر پرداخت نکنی چیه داستانش؟ واقعیه؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز؛ طرح افزایش پلکانی جریمه عوارض آزادراهی از اول مرداد ۱۴۰۲ به اجرا درآمده. در صورت عدم پرداخت عوارض آزادراهی در مهلت ۱۵ روزه، مبلغ جریمه با سود ماهانه ۳ تا ۳.۵ درصد افزایش پیدا می‌کنه و افراد باید علاوه بر مبلغ اصلی جریمه، سود اون رو هم به عنوان جریمه خودرو پرداخت کنن. پیشنهاد می‌کنیم بعد از عبور از عوارضی، در اولین فرصت تا قبل از اتمام این مهلت ۱۵ روزه، پرداخت عوارض آزادراهی رو انجام بدین.

محمد ندافیان

من پارسال ی ماشین معامله کردم وبرای تمام هزینه ها ازجمله عوارض تسویه حساب گرفتم بعدبنام زدم ولی بعداز۴ماه ۱۵۷۵۰۰تومن اونم مربوط به یکسال قبل ازاینکه ماشین بنام من بشه تکلیف چیه؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز؛ لازمه که این موضوع رو از سمت سامانه آنی رو پیگیری کنین. برای این کار می‌تونین با شماره ۱۵۳۱ تماس بگیرین.

راضیه میرآبادی

سلام، دیروز از آزادراه کرج قزوین رد شدم، یعنی الان می‌تونم عوارضی رو پرداخت کنم تا جریمه نشم؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز؛ بله. استعلام عوارض آزادراهی رو از طریق سامانه قبضینو انجام بدین و در صورتی که عوارضی در سیستم ثبت شده باشه می‌تونین پرداخت کنین. البته ممکنه عوارض با کمی تاخیر در سامانه الکترونیک عوارض ثبت بشه اما نهایت تا ۴۸ ساعت پس از عبور از عوارضی انجام می‌شه.

ماهرخ

سلام چقدر فرصت هست که عوارضیی رو پرداخت کنم؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز؛ بعد از عبور از عوارضی، ۱۵ روز مهلت دارین که پرداخت عوارض آزادراهی رو انجام بدین. بعد از این مهلت، جریمه عدم پرداخت عوارض آزادراهی برای خودروی شما محاسبه شده و این جریمه به صورت پلکانی افزایش پیدا خواهد کرد.

احمد

بیشتر ازاد راه ها جاده های قدیم و پر از سوراخ دارند با سرعت هم نمیشه رفت اجازه سرعت بالا هم بدهند آزادراه ها اینقدر افتضاح هستند که امکان سرعت بالا ندارندمشخص نیست پول عوارض صرف چی میشه که هر سال گرون میشه

حسن جودی

عوارضی که قبلا ثبت شده اما پرداخت نشده چی، اونا هم این افزایش براشون اعمال شده؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز؛ خیر اون عوارضی‌ها افزایشی نخواهند داشت. البته پیشنهاد می‌کنیم قبل از اعمال جریمه، حتما پرداخت عوارض آزادراهی رو انجام بدین.

سجاد بنی هاشم

مبلغ عوارض برا تاکسی فرق داره؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز؛ مبلغ عوارض برای تاکسی‌ها همون مبلغ عوارض برای خودروهای سواری هست.

ثبت دیدگاه