هزینه عوارض آزادراهی ۱۴۰۲ – کامل‌ترین جدول نرخ عوارض آزادراهی

هزینه عوارض آزادراهی ۱۴۰۲ – کامل‌ترین جدول نرخ عوارض آزادراهی

از آغاز سال ۱۴۰۲، زمزمه‌هایی از افزایش قیمت عوارض آزادراه‌ها به گوش می‌رسید و حالا در مرداد ماه، این افزایش قیمت از سوی وزارت راه و شهرسازی به مرحله اجرا رسیده است. تعرفه تمامی آزادراه‌ها در مقایسه با سال گذشته با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی روبه‌رو شده‌ است. البته افزایشی که مد نظر آزادراه‌ها بود تصویب نشد، زیرا سال گذشته پیشنهاد افزایش ۲۸ تا ۳۰ درصدی عوارض آزادراهی مطرح بود که به تصویب نرسید و در نهایت جمع‌بندی ستاد تنظیم بازار این بود که ۲۵ درصد افزایش برای همه آزادراه‌ها اعمال شود. در ادامه می‌توانید اطلاعات کاملی را درباره افزایش تعرفه عوارض آزادراهی مطالعه کنید.

جدیدترین نرخ عوارض آزادراهی در سال ۱۴۰۲

در جدول زیر می‌توانید به‌روزترین و دقیق‌ترین نرخ عوارض‌ آزادراهی ۱۴۰۲ را مشاهده کنید. این مبالغ به تازگی از سوی وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده و در تمامی آزادراه‌ها قابل اجرا است.

نام‌آزادراه نام‌قطعه (پیمایش) نوع‌مسیر نرخ عوارض (ریال)
سواری وانت مینی‌بوس کامیونت اتوبوس کامیون کامیون‌ ۲محور کامیون‌ ۳محور کامیون‌ ۴محور تریلی نفتکش
تهران-قم رفت ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
برگشت
کرج-قروین

نیک‌کالا

رفت ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
برگشت
آبیک رفت ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
برگشت
محمدیه رفت ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
برگشت
قزوین – زنجان کنارگذر قزوین برگشت ۲۲,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰
قزوین (سلطان آباد)-زنجان رفت ۳۸,۵۰۰ ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰
زنجان-قزوین (سلطان آباد) برگشت
تاکستان-زنجان رفت ۲۷,۵۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
زنجان – تاکستان برگشت
قزوین – ابهر و خرم دره رفت ۲۷,۵۰۰ ۳۸,۵۰۰ ۳۸,۵۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
ابهر و خرم دره – قزوین برگشت
ابهر و خرم دره – زنجان رفت
زنجان – ابهر و خرم دره برگشت
تاکستان – ابهر و خرم دره رفت ۱۶,۵۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
ابهر و خرم دره – تاکستان برگشت
قزوین-تاکستان رفت
تاکستان-قزوین برگشت
تهران – ساوه قطعه تهران – رباط‌کریم رفت ۲۲,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰
برگشت
قطعه رباط‌کریم – ساوه رفت ۲۲,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰
برگشت
ارومیه – تبریز (قطعه ۴) ارومیه – تبریز (قطعه ۴) رفت ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
ارومیه – تبریز (قطعه ۴) برگشت
شهید رجایی (ایسین) – بندرعباس رفت ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
برگشت
همت – کرج گرمدره رفت ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
گرمدره برگشت ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
همت ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
کاشان – نطنز – اصفهان کاشان – نطنز رفت ۵۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
برگشت
نطنز – اصفهان رفت ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
برگشت
کنارگذر شرق اصفهان (شرق سپاهان قطعه ۱ رفت ۱۵۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
برگشت
پردیس رفت ۷۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
برگشت
تبریز – سهند رفت ۴۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
برگشت
باغچه مشهد

رفت ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
برگشت
باغچه مشهد باغچه مشهد ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
آنتن سنگ بست (فریمان) ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
قم – کاشان (امیرکبیر) رفت ۶۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
برگشت
قزوین – رشت قزوین – رودبار ۱۱۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
رستم‌آباد – امام‌زاده هاشم ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰

چرا نرخ عوارض آزادراه‌ها افزایش پیدا کرده است؟

ساخت آزادراه هزینه سنگینی را برای دولت و شرکت‌های راه‌سازی به همراه دارد؛ به همین دلیل دولت تلاش می‌کند تا با دریافت عوارض آزادراهی به تدریج این هزینه را جبران کند و خدمات راه‌سازی را بهبود ببخشد. از همین رو با پرداخت عوارض آزادراهی، هموطنان در این هزینه مشارکت داده می‌شوند و همه ما می‌توانیم دست در دست هم فردایی بهتر را برای ایران رقم بزنیم.

مبلغ عوارض آزادراهی بر چه اساسی افزایش پیدا می‌کند؟

نرخ عوارض آزادراه با توجه به موارد مختلفی تعیین می‌شود. مواردی از جمله مسیر (نوع آزادراه)، نوع خودرو (وانت، شخصی، ماشین سنگین) بر نرخ نهایی تاثیرگذار است و به همین دلیل هزینه عوارضی آزادراهی‌ها با یکدیگر متفاوت است. همچنین با توجه به افزایش هزینه‌ها در هر سال نرخ عوارض آزادراهی پس از بررسی‌های لازم از سوی وزارت راه و شهرسازی افزایش پیدا می‌کند. این افزایش پس از ابلاغ به آزادراه‌ها قابل اجرا است.

چه مشکلاتی در مسیر توسعه آزادراه‌ها وجود دارد؟

عباس بیات سرمدی، مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور، درباره چالش‌های توسعه آزادراه‌ها این چنین گفت:‌ “هزینه شرکت‌های ساخت و توسعه آزادراه‌ها در زمینه هزینه‌های پرسنلی، نگهداری و تعمیرات متاثر از تورم روز است و اگر نرخ عوارض متناسب با آن نباشد، در استهلاک سرمایه و ارائه خدمات این شرکت‌ها در حوزه نگهداری و راهداری آزادراه‌ها به مشکل برمی‌خوریم.” بنابراین پرداخت به موقع عوارض آزادراهی کمک شایانی در زمینه رشد و توسعه کشور است و به شرکت‌های این حوزه کمک می‌کند تا مسیرهای بیشتری را برای سفر مسافران بهبود دهند و مسیرهای جاده‌ای کشور، مناسب‌تر و ایمن‌تر شوند.

ماشین‌ها در حال حرکت به سمت آزادراه برای پرداخت عوارض آزادراهی

آیا قانون پلکانی شدن جریمه عوارض آزادراه‌ها اجرایی می‌شود؟

قبل از پاسخ به این سوال بهتر است به بخشی از لایحه بوجه سال ۱۴۰۲ نگاهی بندازیم؛ متن لایحه به شرح زیر است:

  • از این پس وزارت راه و شهرسازی باید نرخ عوارض آزادراهی را به صورت پلکانی تعیین کند. این موضوع به رعایت حقوق شهروندان خوش‌حساب و ایجاد انگیزه برای پرداخت به موقع عوارض نقش مهمی خواهد داشت.
  • وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی، عوارض تمامی آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به صورت الکترونیکی اخذ کند.
  • فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌ برای حمایت از الکترونیکی شدن نرخ عوارض، مسئول اخذ مفاصاحساب بدهی‌های عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث خواهند بود.
  • این منابع برای رفع استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محورهای جاده‌ای صرف می‌شود.

بنابراین با استناد به لایحه بودجه ۱۴۰۲ باید بگوییم بله. از اول مرداد ۱۴۰۲، جریمه پرداخت نکردن عوارض آزادراهی به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند. اما این افزایش پلکانی به چه معناست؟

تا مدتی قبل، مبلغ جریمه عوارض آزادراهی برای خودروهای سواری، وانت و مینی‌بوس ۴۲ هزار تومان، برای اتوبوس و کامیون ۵۲ هزار تومان و برای کامیون سه‌محور و تریلی ۹۴ هزار تومان بود و فقط همین مبلغ از افراد دریافت می‌شد. اما برای برقراری عدالت میان رانندگانی که به موقع عوارض را پرداخت می‌کنند و افرادی که پرداخت عوارضی را پشت گوش می‌اندازند، طرح افزایش پلکانی جریمه عوارض آزادراهی از اول مرداد ۱۴۰۲ به اجرا درآمده است.

در حقیقت در صورت عدم پرداخت عوارض آزادراهی در مهلت ۱۵ روزه، مبلغ جریمه با سود ماهانه ۳ تا ۳.۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و افراد باید علاوه بر مبلغ محاسبه شده برای جریمه، سود آن را نیز پرداخت کنند. لازم است یادآوری کنیم این جریمه در بخش خلافی خودرو ثبت می‌شود و برای تسویه آن باید جرائم خودروی خود را پرداخت کنید.

پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی

حالا که از جدیدترین نرخ عوارض آزادراهی مطلع شدید بهتر است با بهترین روش‌های پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی نیز آشنا شوید. سامانه قبضینو به عنوان یکی از اولین سامانه‌های تخصصی در حوزه خدمات خودرو و با شناختی کامل از نیازهای کاربران، خدمت پرداخت عوارض آزادراهی را برای شما فراهم کرده است. با قبضینو می‌توانید آخرین و به‌روزترین مبلغ عوارض آزادراهی خود را مشاهده کنید و به راحتی و در لحظه‌، آن‌ها را پرداخت کنید. همچنین پس از پرداخت می‌توانید به سوابق خود دسترسی داشته باشید و در صورت نیاز نسخه چاپی آن‌ها را نیز دریافت کنید.

علاوه بر این می‌توانید به محض عبور از آزادراه، نوتیفیکیشن صدور عوارضی را دریافت کنید. با این ویژگی دیگر پرداخت عوارض را فراموش نخواهید کرد و نگرانی از جریمه و افزایش پلکانی آن به طور کامل از بین می‌رود. همچنین با توجه به اهمیت پرداخت عوارض آزادراهی برای تعویض پلاک و تمدید بیمه شخص ثالث، قبضینو این امکان را فراهم کرده است تا به صورت آنی عوارض آزادراهی خودروی خود را تسویه کنید.

قبضینو؛ سامانه پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی

آیا ممکن است امسال، باز هم عوارض آزادراه‌ها افزایش پیدا کند؟

معمولا افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها سالی یک‌بار و در پایان بهار انجام می‌شود. در حال حاضر عوارض آزادراه‌ها تا ۲۵٪ افزایش داشته‌اند و تا اطلاع ثانوی خبری از افزایش جدید نخواهد بود. در صورت هر گونه تغییر قیمت‌ها جدول درج‌شده در این مقاله به‌ٰروزرسانی خواهد شد. نظر شما درباره این افزایش چیست؟ آیا شما با نرخ جدید عوارضی‌ها سفر کرده‌اید؟ در کدام آزادراه‌ها نرخ جدید عوارض را پرداخت کرده‌اید؟

ثبت دیدگاه

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم قبضینو در وب سایت منتشر خواهد شد.

نام و نام خانوادگی وارد نشده است.
شماره موبایل به درستی وارد نشده است.
دیدگاه وارد نشده است.
علی عطاریه

سلام عوارضی تهران قم سوم آبان ۱۲۰۰تومان ، ۲۷ آبان ۱۴۰۰۰تومان این افزایش قیمت ناگهانی از کجا اومد .

پشتیبانی قبضینو

سلام آقای عطاریه؛‌ وقت به‌خیر
برای این مسیر هیچ افزایش قیمتی اعلام نشده است. ممکن است شما پرداختان را در مدت ۱۵ روز انجام نداده و شامل جریمه افزایش پلکانی شده باشید.

آرمیتا اکبری

آیا جریمه‌های عوارض آزادراهی که از قبل بوده هم پلکانی میشه؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز؛ خیر. این موضوع مشمول جرايمی می‌شه که بعد از ۱ مرداد ۱۴۰۲ ثبت می‌شن. جرایم قبلی تغییری نخواهند کرد.

علی

این موضوع جدیدی که میگن عوارض ماهیانه و پلکانی زیاد میشه اگر پرداخت نکنی چیه داستانش؟ واقعیه؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز؛ طرح افزایش پلکانی جریمه عوارض آزادراهی از اول مرداد ۱۴۰۲ به اجرا درآمده. در صورت عدم پرداخت عوارض آزادراهی در مهلت ۱۵ روزه، مبلغ جریمه با سود ماهانه ۳ تا ۳.۵ درصد افزایش پیدا می‌کنه و افراد باید علاوه بر مبلغ اصلی جریمه، سود اون رو هم به عنوان جریمه خودرو پرداخت کنن. پیشنهاد می‌کنیم بعد از عبور از عوارضی، در اولین فرصت تا قبل از اتمام این مهلت ۱۵ روزه، پرداخت عوارض آزادراهی رو انجام بدین.

محمد ندافیان

من پارسال ی ماشین معامله کردم وبرای تمام هزینه ها ازجمله عوارض تسویه حساب گرفتم بعدبنام زدم ولی بعداز۴ماه ۱۵۷۵۰۰تومن اونم مربوط به یکسال قبل ازاینکه ماشین بنام من بشه تکلیف چیه؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز؛ لازمه که این موضوع رو از سمت سامانه آنی رو پیگیری کنین. برای این کار می‌تونین با شماره ۱۵۳۱ تماس بگیرین.

راضیه میرآبادی

سلام، دیروز از آزادراه کرج قزوین رد شدم، یعنی الان می‌تونم عوارضی رو پرداخت کنم تا جریمه نشم؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز؛ بله. استعلام عوارض آزادراهی رو از طریق سامانه قبضینو انجام بدین و در صورتی که عوارضی در سیستم ثبت شده باشه می‌تونین پرداخت کنین. البته ممکنه عوارض با کمی تاخیر در سامانه الکترونیک عوارض ثبت بشه اما نهایت تا ۴۸ ساعت پس از عبور از عوارضی انجام می‌شه.

ماهرخ

سلام چقدر فرصت هست که عوارضیی رو پرداخت کنم؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز؛ بعد از عبور از عوارضی، ۱۵ روز مهلت دارین که پرداخت عوارض آزادراهی رو انجام بدین. بعد از این مهلت، جریمه عدم پرداخت عوارض آزادراهی برای خودروی شما محاسبه شده و این جریمه به صورت پلکانی افزایش پیدا خواهد کرد.

احمد

بیشتر ازاد راه ها جاده های قدیم و پر از سوراخ دارند با سرعت هم نمیشه رفت اجازه سرعت بالا هم بدهند آزادراه ها اینقدر افتضاح هستند که امکان سرعت بالا ندارندمشخص نیست پول عوارض صرف چی میشه که هر سال گرون میشه

حسن جودی

عوارضی که قبلا ثبت شده اما پرداخت نشده چی، اونا هم این افزایش براشون اعمال شده؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز؛ خیر اون عوارضی‌ها افزایشی نخواهند داشت. البته پیشنهاد می‌کنیم قبل از اعمال جریمه، حتما پرداخت عوارض آزادراهی رو انجام بدین.

سجاد بنی هاشم

مبلغ عوارض برا تاکسی فرق داره؟

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز؛ مبلغ عوارض برای تاکسی‌ها همون مبلغ عوارض برای خودروهای سواری هست.

سرویس‌های قبضینو

دانلود اپلیکیشن قبضینو
دانلود قبضینو
لینک دانلود
دریافت لینک دانلود اپلیکیشن قبضینو

با نصب اپلیکیشن قبضینو، به آسانی تمامی قبوض خدماتی، جرائم رانندگی، عوارض شهرداری و عوارض آزادراه خود را با استفاده از تلفن همراه، کاملا رایگان و بدون محدودیت استعلام و پرداخت کنید.

شماره موبایل به درستی وارد نشده است.

در حال انتقال ...