قبضینو

نرخ جریمه‌های رانندگی ۱۴۰۳ + جدول تخلفات رانندگی

نرخ جریمه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۳ + جدول تخلفات رانندگی

قوانین رانندگی برای پیشگیری از تصادفات و حفظ جان راننده و سرنشینان ایجاد شده‌اند. اگر قوانین رعایت نشوند،‌ پلیس راننده یا فرد متخلف را جریمه خواهد کرد. این جریمه ممکن است نقدی باشد یا به صورت نمره منفی بر روی گواهینامه اعمال شود. در مواردی هم پلیس، وسیله نقلیه را توقیف و به پارکینگ منتقل می‌کند….

حتما برایتان پیش‌آمده که در هنگام استعلام و پرداخت خلافی، با کد تخلف جرایم مواجه شوید؛ اما، ندانید که هر کد مربوط به کدام جریمه است. خوب است بدانید که تمام جرایم راهنمایی و رانندگی، کد مختص به خود را دارد که با آن شناسایی می‌شود. ما در این مطلب از قبضینو سعی کردیم که لیست نرخ جریمه‌های رانندگی ۱۴۰۳ شامل مبلغ جریمه نداشتن گواهینامه سال ۱۴۰۳، مبلغ جریمه سرعت غیر مجاز ۱۴۰۳، مبلغ جریمه پارک دوبل ۱۴۰۳ و … همراه با کد تخلف آنها را برای شما معرفی و بررسی کنیم همچنین مهلت پرداخت جرایم و نحوه پرداخت آنها را بگوییم؛ کافیست، تا انتهای این مطلب از قبضینو همراه باشید تا هر چیز که نیاز است در مورد تخلفات راهنمایی و رانندگی و عواقب آنها مانند جریمه، نمره منفی، توقیف و … بدانید.

جدول نرخ جریمه‌های رانندگی ۱۴۰۳

با بررسی این جدول، از کد تخلفات راهنمایی و رانندگی مطلع می‌شوید و در جریان به‌روز‌ترین لیست جرایم رانندگی و مبلغ جریمه‌هایشان مانند مبلغ جریمه نداشتن گواهینامه سال ۱۴۰۳، مبلغ جریمه سرعت غیر مجاز ۱۴۰۳، مبلغ جریمه پارک دوبل ۱۴۰۳ و … قرار می‌گیرید؛ البته، باید به این نکته هم اشاره کنیم که نرخ جرایم رانندگی ۱۴۰۳ در کلان‌شهرها،‌ شهرهای کوچک و روستاها با هم متفاوت است. این جدول،‌ میزان جریمه خودرو را در هر منطقه به‌صورت کامل بیان می‌کند:

ردیف کد تخلف عنوان تخلف رانندگی کلان‌شهرها و مسیرهای بین‌شهری سایر شهرها روستاها و مسیرهای روستایی
تخلفات مرتبط با حرکات پرخطر در رانندگی
۱ ۲۰۰۱ هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
۲ ۲۰۰۵ حرکت به‌طور مارپیچ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
تخلفات مرتبط با سبقت
۳ ۲۰۰۳ سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه ۷/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰
۴ ۲۰۴۱ سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰
۵ ۲۰۴۳ سبقت از اتوبوس و کامیون داخل شهر ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰
۶ ۲۰۶۶ عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل و حین و بعد از سبقت ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۷ ۲۰۶۷ راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
عدم توجه به چراغ راهنمایی یا علائم هشداردهنده
۸ ۲۰۰۴ عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰
۹ ۲۰۸۴ عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک‌زن راهنمایی در تقاطع‌ها و میادین ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۰ ۲۱۳۲ عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه‌آهن ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
دنده عقب غیرمجاز
۱۱ ۲۰۰۶ حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها ۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۲ ۲۰۸۶ حرکت با دنده عقب غیرضروری در راه‌ها ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
رانندگی در حالت بی‌ارادگی و مصرف مواد مؤثر بر اراده
۱۳ ۲۰۰۷ رانندگی در حالت بی‌ارادگی و مصرف داروهای روان‌گردان یا افیونی ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۴ ۲۳۰۴ رانندگی در حالت مستی و مصرف مسکرات ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
جریمه سرعت غیرمجاز سال ۱۴۰۳
۱۵ ۲۰۵۶ تجاوز از سرعت مجاز کمتر از ۱۰ کیلومتر ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۲۳۱۰ تجاوز از سرعت مجاز ۱۰-۲۰ کیلومتر ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
۲۳۱۱ تجاوز از سرعت مجاز ۲۰-۳۰ کیلومتر ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۰۸ تجاوز از سرعت مجاز ۳۰-۴۰ کیلومتر ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰
۲۳۰۹ تجاوز از سرعت مجاز ۴۰-۵۰ کیلومتر ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰
۲۰۰۲ تجاوز از سرعت مجاز بیشتر از ۵۰ کیلومتر ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۶ ۲۰۷۰ حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است ۹۰۰/۰۰۰  ۵۰۰/۰۰۰  ۳۰۰/۰۰۰
تخلفات مرتبط با ممنوعیت عبور
۱۷ ۲۰۰۹ عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۱۸ ۲۰۱۱ عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۹ ۲۱۲۶ تردد غیرمجاز وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استان‌ها ۲/۰۰۰/۰۰۰
۲۰ ۲۱۰۲ عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش‌اموزان یا تشییع‌کنندگان ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۲۱ ۲۱۵۵ عبور از روی لوله آب آتش‌نشانی در راه‌ها ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
توقف غیرمجاز
۲۲ ۲۰۶۲ توقف ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۲۳ ۲۰۲۹ توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۲۴ ۲۱۴۳ توقف در محل ممنوع ۵۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۲۵ ۲۰۸۵ توقف دوبله در معابر ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۲۶ ۲۱۰۷ توقف وسایل نقلیه در پیاده‌رو ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۲۷ ۲۱۷۳ توقف در محل‌های اختصاصی معلولان و جانبازان ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
۲۸ ۲۱۳۶ توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرمت وسایل نقلیه دیگر ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۲۹ ۲۱۰۱ هر نوع توقف که منجربه سد معبر یا اختلال در عبور و مرور شود ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۳۰ ۲۱۵۱ توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاه‌های بارگیری و تخلیه بار ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۳۱ ۲۰۷۶ پارک در ایستگاه اتوبوس و سایر وسایل نقلیه عمومی ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۳۲ ۲۰۷۸ توقف وسایل نقلیه در سطح سواره‌روی راه‌ها و محل‌هایی که شانه کناری وجود دارد ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۳۳ ۲۰۸۸ توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش کالا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۳۴ ۲۰۴۴ توقف در ابتدا و انتهای پیچ‌ها، روی پل، داخل تونل و داخل حریم تقاطع‌های راه‌آهن ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰
۳۵ ۲۱۴۰ عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین و اتوبوس‌های برون‌شهری در معابر شهری در ساعت غیرمجاز ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
۳۶ ۲۱۵۳ توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه‌ها ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۳۷ ۲۱۵۹ پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاه‌های تاکسی ۵۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۳۸ ۲۰۶۵ خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به‌علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی یا علل دیگر در سطح سواره‌رو متوقف شده است ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۳۹ ۲۰۷۱ توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده ۹۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۴۰ ۲۰۳۸ توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع‌ها و میادین با سطوح شطرنجی ۱/۲۰۰/۰۰۰
تخلف در دور زدن یا گردش
۴۱ ۲۰۱۳ دور زدن ممنوع ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰
۴۲ ۲۰۱۰ تجاوز به چپ از محور راه ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
۴۳ ۲۰۷۷ گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۴۴ ۲۰۶۸ عدم رعایت مقررات در گردش‌ها ۹۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
عدم توجه کافی در حین رانندگی
۴۵ ۲۰۱۳ استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰
۴۶ ۲۰۷۲ استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۴۷ ۲۱۵۴ خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۴۸ ۲۰۲۳ در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰
نقص فنی یا ایمنی
۴۹ ۲۰۱۵ نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰
۵۰ ۲۰۸۹ نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک‌های فرسوده ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۵۱ ۲۰۸۰ نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ یا لاستیک یخ‌شکن یا نقص فنی برف‌پاک‌کن و بخاری ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
تخلفات مرتبط با وسایل نقلیه عمومی، مسافر و حمل بار
۵۲ ۲۰۱۷ رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز ۴/۰۰۰/۰۰۰
۵۳ ۲۰۲۷ هرگونه دخالت و دست‌کاری سرعت‌نگار در وسایل نقلیه عمومی ۳/۵۰۰/۰۰۰
۵۴ ۲۰۳۵ نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی ۲/۰۰۰/۰۰۰
۵۵ ۲۱۱۰ همراه نداشتن دفترچه یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۵۶ ۲۱۳۳ همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۵۷ ۲۱۰۴ نداشتن تجهیزات پیش‌بینی‌شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۵۸ ۲۱۷۴ نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه فعالیت وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درون‌شهری یا انقضای مهلت آن ۷۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۵۹ ۲۱۴۷ نصب آینه‌های غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۶۰ ۲۱۶۶ عدم استفاده از تاکسی‌متر ۳۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰
۶۱ ۲۱۲۹ خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیین‌شده ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۶۲ ۲۱۲۸ سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسی‌های تلفنی، اینترنتی، دربست یا آزانس بدون اجازه مسافر قبلی ۶۰۰/۰۰۰
۶۳ ۲۰۸۳ نداشتن یا عدم به‌کارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری ۵۰۰/۰۰۰
۶۴ ۲۰۸۱ حمل مسافر یا وسایل نقلیه شخصی یا غیرمجاز ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۶۵ ۲۰۳۲ سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۶۶ ۲۰۴۵ نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۶۷ ۲۰۶۱ حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰
۶۸ ۲۰۹۴ نداشتن بارنامه یا صورت‌وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰
۶۹ ۲۱۵۷ سوار کردن سرنشین اضافی به‌ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه ۵۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۷۰ ۲۰۹۸ سوار کردن سرنشین اضافی به‌ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده‌های بین شهری و راه‌های روستایی ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۷۱ ۲۱۴۶ خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۷۲ ۲۰۹۱ حمل اشیای کثیف و آلوده و حیوانات یا هرگونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی می‌شود ۶۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
۷۳ ۲۰۹۹ استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۷۴ ۲۰۹۷ سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر ۶۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
۷۵ ۲۱۰۸ سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه‌های مسافربری یا محل‌های مجاز یا به‌نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
۷۶ ۲۰۶۹ نصب هر نوع علائم و الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم ۹۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۷۷ ۲۰۲۰ عدم رعایت مقررات حمل بار ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰
۷۸ ۲۰۲۴ حمل تیرآهن و ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰
۷۹ ۲۰۲۵ عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی ۶۰۰/۰۰۰
۸۰ ۲۰۱۶ عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰
۸۱ ۲۰۳۱ حمل مواد سوختنی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز ۱/۵۰۰/۰۰۰
۸۲ ۲۰۵۷ عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
۸۳ ۲۰۵۹ حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۸۴ ۲۱۶۸ یدک‌کشی یا حمل بار غیرمتعارف به‌وسیله موتورسیکلت یا دوچرخه ۳۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰
۸۵ ۲۱۷۵ نداشتن سند حمل بار شهری در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درون‌شهری به‌هنگام حمل بار ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
۸۶ ۲۱۷۶ مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری صادرشده ۹۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
۸۷ ۲۱۳۱ همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۸۸ ۲۰۹۵ مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت‌وضعیت یا بارنامه صادرشده ۵/۰۰۰/۰۰۰
۸۹ ۲۰۳۴ حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز ۱/۵۰۰/۰۰۰
۹۰ ۲۰۶۴ حمل جنازه یا وسایل نقلیه غیرمجاز ۵۰۰/۰۰۰
۹۱ ۲۰۹۶ عدم رعایت مسیرهای تعیین‌شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت ۳/۵۰۰/۰۰۰
۹۲ ۲۱۸۵ به حرکت درآوردن وسیله نقلیه باربری بدون داشتن حفاظ ایمنی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۹۳ ۲۱۲۲ حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیرباربری به‌نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
عدم توجه به فرمان ایست و هشدار
۹۴ ۲۰۱۹ عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه ۱/۰۰۰/۰۰۰
۹۵ ۲۰۶۰ عدم توجه به فرمان پلیس ۱/۰۰۰/۰۰۰
۹۶ ۲۱۶۵ عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس ۳۰۰/۰۰۰
۹۷ ۲۰۵۵ باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است ۱/۲۰۰/۰۰۰
۹۸ ۲۱۷۲ عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
۹۹ ۲۱۶۱ عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس به‌هنگام سوار و پیاده کردن دانش‌آموزان ۵۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰
۱۰۰ ۲۱۰۳ عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
تخلفات مرتبط با پلاک
۱۰۱ ۲۰۲۶ عدم اقدام به تعویض پلاک به‌هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه ۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۰۲ ۲۰۲۱ نصب پلاک‌های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه ۳/۵۰۰/۰۰۰
۱۰۳ ۲۰۳۳ رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین‌شده یا پلاک تعویض‌نشده متعلق به مالک قبلی ۳/۵۰۰/۰۰۰
۱۰۴ ۲۰۴۷ نداشتن پلاک جلو و عقب یا ناخوانا بودن آن ۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۵ ۲۱۰۶ عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری ۹۰۰/۰۰۰
۱۰۶ ۲۰۷۹ تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه ۹۰۰/۰۰۰
۱۰۷ ۲۱۱۷ عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی روی شیشه یا سایر قسمت‌های تعیین‌شده ۹۰۰/۰۰۰
۱۰۸ ۲۱۸۴ پوشاندن، دست‌کاری یا مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه یا قرار دادن هر شئ که مانع دید پلاک وسیله نقلیه شود ۷/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۹ ۲۰۴۰ عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین‌شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
جریمه نداشتن یا عدم اعتبار مدارک لازم
۱۱۰ ۲۰۲۸ نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر ۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۱۱ ۲۱۲۱ رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار ۹۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۱۲ ۲۰۶۳ نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
۱۱۳ ۲۱۱۲ همراه نداشتن پروانه تاکسی‌رانی یا اتوبوس‌رانی ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
۱۱۴ ۲۱۱۳ انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
۱۱۵ ۲۰۲۲ مغایرت مشخصات فنی یا کارت شناسایی وسیله نقلیه ۱/۵۰۰/۰۰۰
تخلفات مرتبط با سرنشین
۱۱۶ ۲۰۹۲ عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی ۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۱۷ ۲۰۹۳ عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها و جاده‌ها ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۱۱۸ ۲۱۶۰ عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت در معابر شهری و روستایی ۵۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰
۱۱۹ ۲۰۱۸ عدم رعایت محدودیت‌های زمانی و مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل عینک، سمعک یا تجهیزات خاص ۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۰ ۲۱۲۷ سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلوی خودرو ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۲۱ ۲۱۵۰ سوار و پیاده کردن سرنشین در محل‌های غیرمجاز یا به‌نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۲۲ ۲۱۶۴ حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت به‌ازای هر نفر ۳۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰
۱۲۳ ۲۱۶۲ سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به‌ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی ۵۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰
۱۲۴ ۲۰۸۷ حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۲۵ ۲۱۱۵ بیرون آوردن دست یا هر یک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت یا انجام حرکات نامتعارف یا ناهنجار به‌جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰
۱۲۶ ۲۱۵۶ باز گذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قرار دادن هر شئ که مانع دید عقب یا جلو راننده شود ۵۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰
۱۲۷ ۲۱۱۹ باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره‌رو ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۲۸ ۲۰۴۶ سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
تخلفات مرتبط با نور وسیله نقلیه و تجهیزات غیرمتعارف
۱۲۹ ۲۰۳۶ استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره‌کننده، چراغ‌های الوان، چراغ‌های اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلوی وسیله نقلیه ۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۳۰ ۲۱۲۰ حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود ۹۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۳۱ ۲۱۰۹ استفاده از لاستیک‌های خارج از استاندارد وسیله نقلیه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۳۲ ۲۱۱۴ استفاده از شیشه دودی به‌نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۳ ۲۱۱۶ نداشتن یا نقص چراغ‌های جلو، عقب و ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و تغییر در رنگ چراغ‌ها ۹۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۳۴ ۲۱۳۹ پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغ‌های جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش یا افزایش نور شود ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۱۳۵ ۲۰۳۷ نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ‌ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز کند ۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۳۶ ۲۰۵۲ نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ‌گردان، آژیر و امثال آن در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان مأموریت (به‌استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) ۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۳۷ ۲۰۵۴ استفاده از وسایل آتش‌زا از قبیل اجاق گاز، پیک‌نیک، بخاری و امثال آن در داخل وسیله نقلیه ۱/۲۰۰/۰۰۰
عدم استفاده از علائم هشداردهنده، ایمنی و مصوب
۱۳۸ ۲۰۴۲ عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل به علائم هشداردهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه‌ها ۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۳۹ ۲۰۷۴ قصور در به‌کاربردن علائم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۴۰ ۲۱۳۸ عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنمای وسایل نقلیه در مواقع لزوم ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۴۱ ۲۱۴۲ عدم استفاده از علائم هشداردهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راه‌سازی و کشاورزی در راه‌ها ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۴۲ ۲۰۴۸ روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به هر علت ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۱۴۳ ۲۱۷۰ نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ و بوق، ترمز و چراغ و … ۲۰۰/۰۰۰
۱۴۴ ۲۱۱۸ عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیرالکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
۱۴۵ ۲۱۴۴ نداشتن تجهیزات و علائم مصوب برای خودروهای تاکسی، آژانس و سرویس مدارس ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
۱۴۶ ۲۱۴۵ نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی ۹۰۰/۰۰۰
تخلفات مرتبط با ضوابط عبور و مرور
۱۴۷ ۲۰۴۹ حرکت عمدی به موازات خودروی دیگر به‌نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۱۴۸ ۲۰۱۲ عدم رعایت حق تقدم عبور ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۴۹ ۲۰۵۰ حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط‌کشی‌شده ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
۱۵۰ ۲۰۵۳ عدم رعایت مسیرهای تعیین‌شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع‌ها ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۵۱ ۲۰۵۱ عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۵۲ ۲۱۴۱ حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
۱۵۳ ۲۰۳۹ عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۱۵۴ ۲۱۳۵ حرکت دادن غیرمجاز یا رها کردن انواع حیوانات در راه‌ها ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۵۵ ۲۱۰۵ آموزش رانندگی در محل‌های غیرمجاز ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۵۶ ۲۰۳۰ عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌های دارای بیش از ۲ خط عبور در هر سمت ۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۵۷ ۲۱۵۲ عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه در گذرگاه عابر پیاده ۶۰۰/۰۰۰
۱۵۸ ۲۱۶۷ دست گرفتن موتورسیکلت‌سوار، دوچرخه‌سوار، اسکیت‌سوار، اسکوتر و نظایر آن به وسیله نقلیه در حال حرکت ۳۰۰/۰۰۰
۱۵۹ ۲۱۷۱ عبور عابر پیاده از محل‌های غیرمجاز سواره‌رو همچنین از طول راه‌هایی که دارای پیاده‌رو است ۱۰۰/۰۰۰
۱۶۰ ۲۱۴۸ رها بودن یا در آغوش گرفتن حیوانایی نظیر سگ و گربه یا سرگرم شدن با آنها در حین حرکت وسیله نقلیه ۵/۰۰۰/۰۰۰
تخلفات مرتبط با آلودگی محیط
۱۶۱ ۲۰۹۰ رانندگی با وسیله نقلیه دودزا ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۱۶۲ ۲۱۸۶ تردد خودروی کاربراتوری از محدوده‌های نواحی کم‌انتشار و مناطقی که ممنوع اعلام شده است هر ۲۴ ساعت یک‌بار ۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۶۳ ۲۰۷۳ پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا، آب دهان و بینی و امثال آنها از وسیله نقلیه به سطح معابر ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۶۴ ۲۰۷۵ ریزش روغن، بنزین، گازوئیل یا سایر مایعات آلوده و تخریب‌کننده در سطح راه‌ها ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۶۵ ۲۰۵۸ تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه‌ها و حریم آنها ۳/۵۰۰/۰۰۰
عدم پرداخت عوارض
۱۶۶ ۲۱۳۳ عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه‌ها برای خودروهای سواری، وانت، مینی‌بوس و کامیونت ۸۰۰/۰۰۰
۲۳۰۵ عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه‌ها برای خودروهای اتوبوس و کامیون ۲ محور ۱/۰۰۰/۰۰۰
۲۳۰۶ عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه‌ها برای خودروهای کامیون ۳ محور، تریلی و نفت‌کش ۱/۸۰۰/۰۰۰
۱۶۷ ۲۱۸۷ عدم تسویه عوارض سالیانه ۳۰۰/۰۰۰
جریمه آلودگی صوتی
۱۶۸ ۲۱۴۴ بوق زدن غیرضروری و مکرر در محل‌های ممنوعه ۶۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
۱۶۹ ۲۱۸۸ بوق زدن نامتعارف که موجب سلب آسایش عمومی شود ۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۷۰ ۲۱۲۵ آلودگی صوتی موضوع ماده ۲۹ (مرتبه اول) ۲/۰۰۰/۰۰۰
۲۳۰۷ آلودگی صوتی موضوع ماده ۲۹ (مرتبه دوم) ۴/۰۰۰/۰۰۰
۲۳۰۸ آلودگی صوتی موضوع ماده ۲۹ (مرتبه سوم) ۶/۰۰۰/۰۰۰
آسیب به سطح راه‌ها
۱۷۱ ۲۱۳۴ استفاده از لاستیک میخ‌دار یخ‌شکن در مواقع غیرضروری ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۷۲ ۲۱۳۷ عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راه‌سازی در راه‌ها ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۱۷۳ ۲۱۰۰ تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راه‌های عمومی ۹۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
۱۷۴ ۲۱۶۹ حرکت دادن وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در راه‌ها ۳۰۰/۰۰۰

ارزان‌ترین و گران‌ترین نرخ جریمه‌های رانندگی کدام است؟ چرا؟

گران‌ترین جریمه خودرو برای تردد در حالت مستی یا استفاده از مواد روان‌گردان و افیونی است که معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در تمام مناطق تعیین شده است همچنین ارزان‌ترین جریمه خودرو برای عبور عابر پیاده از محل‌های غیر مجاز سواره رو وضع شده است که ۱۰ هزار تومان در تمام مناطق است.

همان‌طور که در جدول بالا مشاهده کردید، مبلغ جریمه شهر‌های بزرگ، کوچک و روستا‌ها متفاوت است. در اکثر جرایم رانندگی، مبلغی که برای روستا‌ها در نظر گرفته شده کم‌تر از شهرهاست و در برخی جرایم هم مبلغ یکسان است. اگر بخواهیم دلیل بالا بودن برخی از جرایم را بررسی کنیم، باید این نکته را در نظر بگیریم که پلیس این جرایم را برای سلامتی جان راننده، مسافران و تمامی شهروندان وضع کرده است.

ارزان‌ترین و گران‌ترین جریمه رانندگی

کدام تخلفات علاوه بر جریمه نقدی، نمره‌منفی دارند؟

بیشتر تخلفاتی که جزو جرایم پرخطر باشند و سلامتی افراد را به خطر بیندازد نمره منفی دارند. جریمه نمره‌منفی حتی می‌تواند به باطل شدن گواهینامه نیز منجر شود پس باید در رعایت قوانین راهنمایی‌ورانندگی بسیار دقت کنید.

جدول نمره‌منفی وسایل نقلیه

ابتدا جدول جرایم رانندگی را برای شما آوردیم. در جدول زیر هم، لیست تمامی تخلفاتی که نمره‌منفی دارند را برای شما آورده‌ایم. این جدول از سوی پلیس راهور منتشر شده و میزان نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و عمومی متفاوت است.

جدول نمره منفی

ردیف

عنوان جریمه

وسایل نقلیه شخصی

وسایل نقلیه عمومی

1

هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ

8

10

2

تجاوز از سرعت مجاز بیشتر از ۵۰ کیلومتر

5

10

3

سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه

5

10

4

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

10

20

5

حرکت به‌طور مارپیچ

5

7

6

حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها

5

10

7

رانندگی در حالت بی‌ارادگی و مصرف داروهای روان‌گردان یا افیونی

10

15

8

تجاوز از سرعت مجاز ۳۰-۴۰ کیلومتر

3

5

9

عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

4

6

10

تجاوز به چپ از محور راه

5

9

11

عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو

5

7

12

عدم رعایت حق تقدم عبور

3

5

13

دور زدن ممنوع

4

6

14

استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر

3

5

15

نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب

3

6

16

عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک

8

8

17

رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

7

18

عدم رعایت محدودیت‌های زمانی و مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل عینک، سمعک یا تجهیزات خاص

3

7

19

عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه

3

5

20

عدم رعایت مقررات حمل بار

5

8

کدام تخلفات علاوه بر جریمه نقدی، توقیف دارند؟

توقیف به ۲ صورت ممکن است. در حالت اول راننده در محل حضور دارد ولی در حالت دوم راننده در محل نیست. معمولاً زمانی که تخلفات شما حادثه‌ساز باشد یا موجب آزار و اذیت دیگران شود، توقیف انجام می‌شود.

برای مثال اگر مبلغ جریمه ورود وانت به اتوبان با جریمه عدم توجه به فرمان پلیس همراه شود، احتمال توقیف وجود دارد همچنین پارک در محل ممنوع، احتمال توقیف دارد.

در ضمن، اگر مجموع جرایم شما از پنج میلیون تومان بیش‌تر شود، پلیس می‌تواند خودرو را توقیف کند؛ پس در ادامه متن به مهلت پرداخت و روش‌های آن دقت کنید.

توقیف خودرو به علت تخلف راهنمایی و رانندگی

انواع جریمه رانندگی

نرخ جریمه‌های رانندگی ۱۴۰۳ به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از انجام بسیاری از جرایم و تخلفات رانندگی جلوگیری کنند؛ ولی بااین‌حال بسیاری از رانندگان مرتکب تخلفاتی می‌شوند. وقتی تخلف انجام می‌شود برایتان جریمه صادر می‌شود ولی آیا می‌دانید که جریمه شما کدام یک از ۵ نوع جریمه است؟‌ در ادامه به بررسی انواع جریمه رانندگی خواهیم پرداخت.

 • جریمه الصاقی: این نوع جریمه وقتی که راننده متخلف در صحنه تخلف حضور ندارد، صادر می‌شود.
 •  جریمه تسلیمی: زمانی صادر می‌شود که پلیس و راننده متخلف حضور دارند.
 • جریمه دوبرگی: جریمه دوبرگی هنگامی صادر می‌شود که راننده بعد از انجام تخلف، ازروی‌عمد یا غیرعمد توقف نمی‌کند و از کنار پلیس عبور می‌کند.
 • جریمه دوربین: این نوع جریمه توسط دوربین‌های راهنمایی‌ورانندگی به دلیل سرعت غیرمجاز یا انجام تخلف توسط راننده ثبت می‌شود.
 • جریمه خودداری: جریمه خودداری زمانی صادر می‌شود که راننده متخلف از توقف امتناع می‌کند یا برگه جریمه را بعد از انجام تخلف دریافت نمی‌کند.

انواع جریمه رانندگی

مهلت پرداخت نرخ جریمه‌های رانندگی

جریمه‌های الصاقی، تسلیمی و خودداری باید در مدت ۶۰ روز پرداخت شوند. ولی جریمه‌های دوربین و دوبرگی محدودیت ندارند و می‌توانید در زمان دلخواه از طریق سامانه یا اپلیکیشن قبضینو نسبت به پرداخت جریمه خود اقدام کنید.

عواقب عدم پرداخت نرخ جریمه‌های رانندگی در مهلت آن

یکی از عواقب عدم پرداخت به‌موقع جریمه‌های الصاقی، تسلیمی و خودداری، افزایش ۲ برابری مبلغ جریمه است. به این صورت که اگر شما مبلغ جریمه خود را در مدت ۶۰ روزه پرداخت نکنید، جریمه ۲ برابر خواهد شد.

یکی دیگر از مواردی که باید به آن دقت کنید، انباشته‌شدن مبلغ جریمه در مدت طولانی است. اگر مبلغ جرایم رانندگی شما به بیش از پنج میلیون تومان برسد، پلیس خودروی شما را توقیف کرده و به پارکینگ منتقل می‌کند. در این صورت علاوه بر پرداخت جریمه، باید وقت و هزینه‌ای را هم برای آزادسازی خودرو خود کنار بگذارید.

اعمال تغییرات مهم در جریمه‌های رانندگی سال ۱۴۰۳

بر اساس اظهارات اخیر رئیس پلیس راهور فراجا، جرائم مرتبط با رانندگی در حالت مستی و استفاده از مواد مخدر در سال ۱۴۰۳ به شدت تحت‌نظر است و مجازات‌های سنگینی از جمله توقیف خودرو و ضبط گواهینامه برای شش ماه به انضمام نمرات منفی برای این جرایم در نظر گرفته شده است.

جزئیات ارسال پیامک تخلفات رانندگی از طرف پلیس راهور

پیامک‌های ارسالی به رانندگان در صورت تخلف، شامل دو مرحله است؛ پیامک اول شامل توضیح تخلف است و پیامک دوم شامل شناسه پرداخت است که پس از تایید تخلف ارسال خواهد شد.

در صورت دریافت پیامک اشتباه جریمه چه کار کنیم؟

در صورت بروز اشتباه در پیامک‌های اولیه، شما می‌توانید با مراجعه به واحد‌های رسیدگی پلیس راهور، اعتراض خود را پیگیری کنید؛ همچنین در سال ۱۴۰۳ فرآیند رسیدگی به اعتراضات به صورت غیرحضوری و اینترنتی فراهم خواهد شد در صورت تأیید شکایت، جرائم مربوطه حذف خواهند شد.

روش‌های پرداخت مبلغ جدول جرایم رانندگی

زمانی که خلافی برای خودرو ثبت می‌شود، هیچ‌چیز به اندازه پرداخت جریمه رانندگی و تسویه آن اهمیت ندارد؛ اما یافتن یک روش مناسب، بین ده‌ها روش مختلف کار ساده‌ای نیست. پیش از انتخاب یک روش باید بدانید که چه چیز برای شما اهمیت دارد؟ پرداخت در لحظه، مشاهده جزئیات کامل یا پرداخت موردی و یک‌جا تخلفات رانندگی؟ در ادامه به روش‌های استعلام و پرداخت، اشاره مختصری می‌کنیم.

 • دریافت سریع هزینه خلافی خودرو با قبضینو و پرداخت آن
 • دریافت جریمه رانندگی در دفاتر پلیس+۱۰
 • پرداخت خلافی خودرو در سایت راهور 120
 • پرداخت خلافی خودرو با خودپرداز
 • استعلام جرائم رانندگی با پیامک
 • کد دستوری استعلام لیست جریمه خودرو

عواقب عدم پرداخت جریمه رانندگی در مهلت آن

قبضینو؛ بهترین روش پرداخت نرخ جریمه‌های رانندگی

سامانه جامع قبضینو امکان استعلام و پرداخت خلافی خودرو را در کنار خدمات دیگر در اختیار کاربران خود قرار داده است. اگر می‌خواهید در کوتاه‌ترین زمان به لیست کاملی از جرائم رانندگی، با جزئیات دسترسی پیدا کرده و مبلغ آن‌ را به‌صورت آنی تسویه کنید، می‌توانید از خدمت خلافی خودرو قبضینو استفاده کنید.

استعلام و پرداخت خلافی خودرو با جزئیات

اگر به دلیل انجام تخلف رانندگی مشمول جریمه شدید و حالا می‌خواهید پیش از بالا رفتن تعداد جرائم رانندگی نسبت به پرداخت آن اقدام کنید، می‌توانید از روش استعلام جزئیات خلافی با پلاک بعد از مشاهده جدول جرایم رانندگی استفاده کنید.

این روش برای کسانی مناسب است که به شماره بارکد، شناسه قبض و پرداخت دسترسی ندارند، مشاهده جزئیات کامل جرائم رانندگی مانند عکس جریمه، نوع و محل تخلف و مبلغ برایشان اهمیت دارد، می‌خواهند جرائم رانندگی را به صورت موردی پرداخت کنند و تسویه آنی خلافی اولویت اولشان است.

برای استفاده از این خدمت به شماره موبایل و کد ملی مالک خودرو نیاز دارید. در صورت عدم دسترسی به این اطلاعات می‌توانید از روش دوم استفاده کنید.

استعلام و پرداخت خلافی خودرو بدون جزئیات

گاهی‌اوقات هدف، فقط مشاهده مبلغ کل جرائم رانندگی و پرداخت آن‌ها است. در این شرایط بهتر است از خدمت استعلام و پرداخت تجمیعی خلافی خودرو استفاده کنید. از مهم‌ترین مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • مشاهده مبلغ به‌روز جرائم رانندگی بدون احراز هویت
 • تسویه جرائم رانندگی به صورت آنی و در لحظه
 • پرداخت مبلغ کل با یک رمز پویا
 • ذخیره سوابق پرداخت و دسترسی مادام‌العمر به آن‌ها

نحوه اعتراض به نرخ جریمه‌های رانندگی

تردد در خیابان‌ها و جاده‌ها و بی‌توجهی به قوانین راهنمایی‌ورانندگی جریمه دارد. ازآنجایی‌که گاهی اوقات این مشکل به دلیل خطای انسانی یا دوربینی رخ می‌دهد، امکان ثبت اعتراض به کد و نرخ جریمه‌های رانندگی ۱۴۰۳ وجود دارد.

برای ثبت درخواست اعتراض به جریمه‌های رانندگی، باید همراه با مدارک شناسایی خود و خودرو، به مرکز اجرائیات پلیس راهور مراجعه کنید و فرم ثبت درخواست اعتراض به جریمه رانندگی را پر کنید. سپس باید یک‌بار بعد از ۲۴ ساعت و بار دیگر بعد از گذشت ۴۸ ساعت استعلام بگیرید. اگر مبلغ جریمه کسر نشده باشد، راهی جز پرداخت پیش روی‌تان نیست.

جمع‌بندی کد و نرخ جریمه‌های رانندگی ۱۴۰۳

در آخر توصیه می‌کنیم که حتما قوانین راهنمایی‌ورانندگی را جدی بگیرید و آن‌ها را رعایت کنید؛ چراکه در وهله اول از تصادفات رانندگی جلوگیری می‌شود و در وهله دوم، حافظ سلامتی و جان سرنشینان خودرو و عابرین پیاده است. در این مطلب به نرخ جریمه‌های رانندگی ۱۴۰۳ اشاره کردیم و روش پرداخت آن‌ها را به شما آموزش دادیم همچنین متوجه شدیم که هزینه خلافی خودرو می‌تواند با نمره‌منفی و توقیف همراه باشد. راه اعتراض به جرایم راهنمایی‌ورانندگی برایمان روشن شد تا پرونده مبلغ جرایم رانندگی ۱۴۰۳ را ببندیم.

سوالات متداول کد و نرخ جریمه‌های رانندگی ۱۴۰۳

مبلغ جریمه به ریال است یا تومان؟

تمامی مبالغی که در این متن بررسی شد به ریال نوشته شده بود و مبلغ برگه جریمه هم به ریال ثبت می‌شود. اگر برایتان سوال است که آیا پیامک جریمه خودرو به ریال است یا تومان نیز باید بگوییم که باز هم به ریال است.

کدام جریمه رانندگی دو برابر می‌شود؟

جریمه تسلیمی، جریمه الصاقی و جریمه خودداری اگر در مدت ۶۰ روزه‌شان پرداخت نشوند شامل افزایش ۲ برابری خواهند شد؛ ولی جریمه‌های دوربین و دوبرگی محدودیت زمانی برای پرداخت ندارند و ۲ برابر نمی‌شوند. برای مطالعه بیشتر درباره اینکه کدام جریمه‌ها دوبرابر می‌شود روی لینک مربوطه کلیک کنید.

کدام تخلفات رانندگی جریمه توقیف دارند؟

تخلفات پرخطر و حادثه‌سازی مثل تصادف منجر به فوت و جرح، همراه‌نداشتن مدارک خودرو، شکایت از پلاک خودرو، انجام دو یا چند تخلف همزمان،‌ پارک و توقف در مکان‌ها ممنوع،‌ استفاده از نوشیدنی‌های الکلی، مواد روان‌گردان و افیونی، مخدوش کردن پلاک علاوه بر جریمه، باعث توقیف خودرو نیز می‌شوند. برای استعلام توقیف خودرو با کد ملی کلیک کنید.

کدام تخلفات رانندگی جریمه نمره‌منفی دارند؟

از مهم‌ترین تخلفاتی که نمره‌منفی دارند می‌توان به تجاوز از سرعت مجاز، انجام حرکات نمایشی، ردکردن چراغ‌قرمز، سبقت غیرمجاز، مصرف مواد و رانندگی در حالت مستی اشاره کرد. جریمه سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه هم شامل نمره‌منفی است. برای استعلام نمره منفی گواهینامه میتوانید از طریق سایت قبضینو اقدام کنید.

آیا رانندگی در جاده قبل از یک سال جریمه دارد؟

بله؛ جریمه رانندگی در جاده قبل از یک سال وجود دارد. شما تا یک سال می‌توانید تنها در معابر داخلی تردد کنید و اگر وارد جاده شوید، در صورت متوجه شدن پلیس، جریمه خواهید شد.

مبلغ جریمه نداشتن گواهینامه سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

رانندگی بدون گواهینامه جرم است. جریمه نداشتن گواهینامه تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی است. حتی قانون، تا ۲ ماه حبس تعزیری را برای این تخلف در نظر گرفته؛ و اگر برای بار دوم، بدون گواهینامه جریمه شوید، به ۲ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهید شد.

جریمه پارک دوبل ۱۴۰۳ با دوربین پارک حاشیه‌ای محاسبه می‌شود؟

پلیس برای بررسی جریمه پارک دوبل، خودروهای مخصوصی را به دوربین مجهز کرده که صرفا تخلفات پارک حاشیه‌ای مثل جریمه پارک ممنوع را ثبت می‌کنند. ولی ممکن است جریمه پارک دوبل به‌صورت الصاقی نیز باشد و توسط افسر پلیس روی برف‌پاک‌کن خودرو قرار بگیرید. حتی جریمه توقف‌ممنوع ۱۴۰۳ هم گاهی به این روش ثبت می‌شود.

آیا افزایش ۵۰۰ برابری جریمه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۳ واقعیت دارد؟

خیر؛ پلیس راهور فراجا این موضوع را تکذیب کرده است. در جدیدترین اطلاعیه پلیس راهور آمده است که بر اساس ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی میزان جریمه‌های راهنمایی و رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یک بار به پیشنهاد پلیس و وزارت دادگستری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است.

آیا مدت زمان توقیف و میزان نمره منفی در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است؟

خیر؛ قانون فقط اجازه تغییر در نرخ جرائم نقدی را می‌دهد و مدت زمان توقیف خودرو و نمره منفی ثابت است.

ثبت دیدگاه

شما هم می‌توانید دیدگاه خود را با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.
کوروش

چرادرهنگام جریمه تسلیمی یا الصاقی برگ جریمه ارائه یا چسبانده نمی شودواعتراض هم قبول نمی گردد؟

علیرضا

چرا به صاحبان ورانندگان کامیون وکامیونتها اجازه میدهند که داخل خیابان وکوچه ها که منزلشان هست پارک کنند وبرای همسایگان و سایرساکنین ایجاد مزاحمت نمایند؟؟

حسینی

آیا روزهای تعطیل شامل جریمه میشه ماشین روی خط تاکسی پارک کند

حسن عباس زاده منتظری

فقط یکبار وسط روز قم رفتم ۴ خلاف دوربین در ۴ روز متفاوت ثبت شدهجریمه دوربین ۵۲ هزار و صدوپنج هزار تومان است در خلافی ۵۲۰ . یکملیون و پنجاه هزار تومان ثبت شده یعنی یک نقطه اضافی.الصاقی وجود نداشته ولی دو برابر شده.تسلیمی نبوده تسلیمی نوشته شدهمالک فرزندم حضور ندارد پدر نمی‌تواند جهت تسویه خلافی و اعتراض به اشتباه اقدام کند.قوانین اشکال دارند

میثم

سلام بنده با کامیون وارد آزاد راه ومنطقه کامیون ممنوع شدم چقدر جریمه دارد .ممنون میشم جواب بدین

معصومه سادات سبحانی

من امروز کمر بند بسته بودم اما پیامک جریمه برایم امد

مرتضی عبداللهی

اینجانب کمربند ایمنی را بسته بودم ولی متاسفانه منرو جریمه کردند نمیدانم علت از خرابی دوربینه یا خدای نکرده فساد مأمورین که امیدوارم اینطور نباشد مخصوصا با أین نرخ زیاد هزینه های زندگی

رضوان رند

سلام جریمه کسی که گواهینامه نداره پشت فرمان باشه چه مبلغی هست میشه ارسال کنید برام تشکر

سامان وفائی تاج خاتونی

لطفا مبلغ ها به تومان یا ریال بودن در سایت درج شود

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز
با تشکر از اینکه دیدگاه‌تون رو با ما در میون گذاشتید. واحد مبالغ در جدول اعمال شد.

دلارانیکبخش مشایی

سلام. من درساری داخل ماشین کنار مطب نشسته بودم. ایا پلیس محترم نباید بمن تذکر حرکت میداد؟ و باید بدون کوچکترین گذشتی جریمه ام میکرد؟

داوری

با سلام چرا برای خودرو هایی که مقابل درب پارکینگ منازل درکوچه ها پارک می کنند جریمه درنظر گرفته نشده است منزل مانزدیک خیابان هست وهر روزمشگل داریم .

ثبت دیدگاه