تعرفه های جریمه های رانندگی و میزان خلافی در سال ۹۷

تعرفه های جریمه های رانندگی و میزان خلافی در سال ۹۷

امیر مرادنژاد
۱۳۹۷/۰۴/۱۳

 

روستا هاکلان شهر هاسایر شهرهاحداکثر نمره منفیحداقل نمره منفیعنوان تخلف رانندگی
75000015000001350000108هرگونه‌ حرکات نمایشی‌ مانند دورزدن درجا
1000000200000018000001510تجاوز از سرعت مجاز(بیش از پنجاه کیلومتر در ساعت)
100000020000001800000105سبقت غیر مجاز در راه‌های دوطرفه
100000020000001800000105عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
7500001500000135000053حرکت به طور مارپیچ
01500000135000075حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها
4000000400000040000002010رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای
روا
100000020000001800000105تجاوز ار سرعت مجاز (بیش از سی تا پنجاه کیلومتر در ساعت)
20000090000050000064عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)
30000075000060000095تجاوز به چپ از محور راه
15000065000035000075عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو
15000050000030000064عدم رعایت حق تقدم عبور
30000075000060000053دور زدن در محل ممنوع
400000100000080000053استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی
مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای شصت کیلومتر
45000075000060000063نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم ) روشنایی در شب
600000100000080000088عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک
3500006000005000007 رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز
35000060000050000073عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه ازقبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص
35000060000050000053عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه
600000100000080000085عدم رعایت مقررات حمل بار
500000500000500000  نصب پلاکهای متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه
500000500000500000  مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه
400000500000400000  در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی
450000750000600000  حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط
6000001000000ض  عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی
400000500000400000  عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه
500000500000500000  هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی
500000500000500000  نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر
200000500000400000  توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع
0500000400000  عبور کامیون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌های دارای بیش از دوخط عبور در هر سمت
500000500000500000  حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیر مجاز یا نصب باک غیر مجاز
200000500000400000  سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه
500000500000500000  رانندگی با وسیله نقلیه یا پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاکگذر موقت،ویژه،تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و
یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک ق
500000500000500000  حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز
450000750000600000  نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی
300000500000400000  استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده،چراغ‌های الوان،اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نورقرمز در جلو وسیله نقلیه
300000500000400000  نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ‌ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید.
0500000400000  توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع‌ها و میادین یا سطوح شطرنجی
350000600000500000  تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی
200000500000400000  عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی
450000750000600000  سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبور وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه
500000500000500000  عدم تجهیز وسایل نفلیه مربوطه یا محل، به علایم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه‌ها
0400000300000  سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر
300000600000450000  توقف در ابتدا و انتهای پیچ‌ها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع‌های راه آهن
200000400000300000  نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده
300000400000300000  سوارکردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت
600000600000600000  نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن
100000400000300000  روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هرعلت
100000400000300000  حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی وانسداد ترافیک شود
100000500000350000  حرکت‌ نکردن وسایل‌نقلیه بین دوخط یا تغییر خط‌حرکت بدون رعایت‌ مقررات مربوطه در معابرخط‌کشی‌شده
0800000600000  عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط ویژه
200000400000300000  نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ‌گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی
100000400000300000  عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع‌ها
400000400000400000  استفاد از وسایل آتش زا از قبیل اجاق‌گاز، پیکنیک، بخاری  و امثال آن در داخل وسایل نقلیه
400000400000400000  باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی ورانندگی بسته شده است
300000600000450000  تجاوز از سرعت مجاز (تا سی کیلومتر در ساعت)
300000675000450000  عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات
500000500000500000  تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه‌ها و حریم آنها
200000400000300000  حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی وامثال ان بدون حفاظ و پوشش لازم
400000400000400000  عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس
200000400000400000  حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر
100000400000300000  توقف درمحل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع)
200000500000300000  نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه
100000400000300000  حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز
100000300000200000  خودداری از کناربردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره‌رو متوقف شده است
100000300000200000  عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت
100000300000300000  راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت
100000300000300000  عدم رعایت مقررات در گردش‌ها
200000300000200000  نصب هر نوع علایم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم
100000300000200000  حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آان تعیین شده است
100000300000200000  توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه‌های تعیین شده
4000001000000800000  استفاده از تلفن‌همراه وسایر وسایل ارتباطی مشابه در حین ‌رانندگی در سرعت‌کمتر از شصت کیلومتر بر ساعت
100000300000200000  پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر
150000450000300000  قصور در به کاربردن علایم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه
100000300000200000  ریختن یا ریزش‌روغن، بنزین، نفت، گاز(گازوییل) و یا سایرمایعات آلوده و تخریب‌کننده دیگر درسطح راه
100000300000200000  توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی
100000300000200000  گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع
100000300000200000  توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راه‌ها و محل‌هایی که شانه کناری وجود دارد.
300000300000300000  تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه
200000300000200000  نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری
100000300000200000  حمل مسافر با وسایل نفلیه شخصی یا غیر مجاز
0200000100000  ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوه‌ها ومناطقی که ممنوع اعلام شده است
100000300000300000  نداشتن و یا عدم به کارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری
100000300000200000  عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع‌ها و میادین
100000300000200000  توقف دوبله در معابر
100000400000300000  حرکت یا دنده عقب غیر ضروری در راه‌ها
200000300000300000  حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی
150000450000300000  توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش کالا
150000450000300000  نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده
150000450000300000  رانندگی با وسیله نقلیه دود زا
100000300000200000  حمل اشیاء کثیف، آلوده و حیوانات یا هرگونه یاری‌که ‌موجب ناراحتی مسافران وسایل‌ نقلیه ‌عمومی ‌می‌گردد
600000600000600000  عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی
200000600000400000  عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راه‌ها، بزرگرراه‌ها و جاده‌ها
150000450000300000  نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی
450000450000450000  مغایرت مشخصات مسافر یا محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت
300000300000300000  عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت
100000300000200000  سوارکردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر
1000003000000  سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده‌های بین شهری و راه‌های روستایی
100000300000200000  استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی
0300000200000  تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راه‌های عمومی
100000300000200000  هرنوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد
100000300000200000  عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری
100000300000200000  عدم توجه به هشدار و علایم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت
100000300000200000  نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نفلیه عمومی
100000300000200000  آموزش رانندگی در محل‌های غیر مجاز
100000300000200000  عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری
100000400000300000  توقف وسایل نقلیه در پیاده‌رو
0400000300000  سوار یا پیاده کردن مسافر درخارج از پایانه‌های مسافربری یا محل‌های مجاز
100000400000300000  استفاده از لاستیکهای خارج از استاندارد وسیله نقلیه
100000300000200000  همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی
100000300000200000  همراه نداشتن گواهینامه رانندگی
0300000200000  همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی
100000400000300000  انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز
0500000300000  استفاده از شیشته دودی به نحوی که راننده وسرنشین قابل تشخیص نباشند
100000300000200000  بیرون آوردن دست و یا هریک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده
100000300000300000  نداشتن یا نقص چراغ‌های جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ‌ها
300000300000300000  عدم‌الصاق یا نصب‌علامت ممیزه خودروهای‌دارای پلاکدولتی بر روی‌شیشه یا سایرقسمت‌های تعیین‌شده
100000400000300000  عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه
100000300000200000  بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره‌رو
100000300000300000  حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود
100000300000300000  رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار
100000400000300000  حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی‌که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود
0300000150000  عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها
100000300000200000  بوق زدن در محل‌های ممنوعه با بوق‌زدن غیر ضروری و مکرر
100000400000300000  تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق‌های شیپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسای نقلیه و امثالهم
0200000150000  عبور یا توقف در معابری که از طرف راهنمایی و رانندگی در ساعت معینی ممنوع اعلام می‌شود
100000200000200000  سوار کردن اطفال کمتر از دوازده سال در صندلی جلو اتومیبل
0200000150000  سوار‌کردن‌مسافر با داشتن‌مسافر قبلی توسط تاکسی‌‌های تلفنی، دربست یا آژانس‌بدون اجازه‌ مسافر قبلی
100000200000200000  خروج غیر مجاز تاکسی از محدوده تعیین شده
100000200000200000  همراه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث
100000200000200000  همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار
100000200000200000  عدم توجه به علایم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن
100000200000200000  همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی
100000200000200000  استفاده از لاستیک میخدار(یخ شکن) در مواقع غیر ضروری
100000200000200000  حرکت دادن غیرمجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راه‌ها
0200000100000  توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر
100000200000200000  عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راه سازی در راه‌ها
100000200000200000  عدم استفاده یا استفاده غلط از علایم با دست یا چراغ راهنمای وسایل نقلیه در مواقع لزوم
100000200000200000  پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغ‌های جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود
0200000200000  عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (ظرفیت ناخالص شش و نیم تن به بالا) و اتوبوس‌های برون شهری درمعبر شهری در ساعات غیر مجاز
0300000200000  حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی
100000200000100000  عدم استفاد از علایم هشدار دهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راه‌سازی و کشاورزی در راه‌ها
100000200000150000  توقف در محل ممنوع(پارک ممنوع)
0200000200000  نداشتن تجهیزات و علایم مصوب برای خودروهای تاکسی، آژانس و سرویس مدارس
300000300000300000  نداشتن تجهیزات و علایم شناسایی واحتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی
100000200000200000  خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب
100000200000200000  نصب آینه‌های غیر مجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری
0200000200000  حمل و درآغوش گرفتن حیوانات و یا سرگرم شدن با آن‌ها در حین رانندگی
50000200000100000  همراه نداشتن کارت شناسایی وسیله نقلیه
100000400000300000  سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین درمحل‌های غیرمجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور گردد
0200000100000  توقف وسایل نقلیه غیر مجاز در ایستگاه‌ بارگیری و تخلیه بار
200000200000200000  عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه درگذرگاه عابر پیاده
100000200000200000  توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه‌ها
100000200000200000  خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی
100000200000200000  عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راه‌ها
50000150000100000  باز گذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قرار دادن هر شیء که مانع دید عقب یا جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود.
0150000100000  سوار کردن سرنشین اضافی  به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه
010000050000  نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری
0150000100000  پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاه‌های تاکسی
50000150000100000  عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه درحال حرکت( غیر استثنائات قانونی) در معابر شهری وروستایی
50000150000100000  عدم توقف درمواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس به هنگام سوار و پیاده نمودن دانش آموزان
50000150000100000  سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی
5000010000050000  همراه نداشتن گواهی یا برچسب معتبر معاینه فنی
50000100000100000  حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت به ازای هرنفر
100000100000100000  عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس
50000100000100000  عدم استفاده از تاکسیمتر
100000100000100000  دست گرفتن موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، اسکیت سوار، اسکوتر و  نظایر آن به وسیله  نقلیه  در حال حرکت
50000100000100000  یدک کشی یا حمل بار غیر متعارف به وسیله موتورسیکلت یا دوچرخه
300005000050000  حرکت دادن وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در راه‌ها
300005000050000  نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل رنگ یا بوق ، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نور تاب  دوچرخه پایی
300003000030000  عبور عابر پیاده از محل‌های غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول راه‌هایی که دارای پیاده رو است
000  تجاوز از  سرعت مجاز تا 10کیلومتردر ساعت
000  تجاوز از  سرعت مجازبیش از 10 کیلو متردر ساعت
000  تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 تا 50 لیلومتر بر ساعت)
000  تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 50 لیلومتر بر ساعت)
000  رانندگی با وسیله نقلیه کثیف در سطح معابر (منطقه آزاد کیش)
000  عدم استفاده از لباس فرم در حین رانندگی با خودرو های عمومی (منطقه آزاد کیش)
000  استفاده از سیستم های تصویری در خودرو (منطقه آزاد کیش)
000  بیرون بردن دست از پنجره خودرو  (منطقه آزاد کیش)
000  حرکت در پیست دوچرخه سواری (منطقه آزاد کیش)
000  رفتار نامناسب راننده با مسافر (منطقه آزاد کیش)
000  استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 لیلومتر

عرفه های جریمه های رانندگی در سال ۹۷ 

صدرو قبض جریمه، از جمله از  کاری های که دولت ها همواره برای کنترل خلافی رانندگی انجام میدهد. نسبت استعلام خلافی های انجام شده با میزان تصادفات و سانحه های رانندگی در بازه زمانی مشخص، همواره شاخصی  برای میزان اثر بخشی صدور قبض جریمه  برای کاهش سانحه رانندگی است.

تعریفه های جریمه رانندگی

میزان جریمه خلافی راهنمایی و رانندگی و نحوه پرداخت، با توجه به قوانین هر کشوری تعیین می شود.  برای مثال در کشور چین، جریمه رد شدن هر چراغ قرمز، 100 بار با صدای بلند  تکرار جمله " من قانون را زیر پا نمی گذارم"   است. آمار جریمه های خودروها و سایر وسایل نقلیه به قدری بالا رفته است که منجر به طراحی سامانه هایی مخصوصی برای استعلام خلافی هوشمند  و پرداخت قبض خلافی شده است.

میزان جریمه رانندگی و استعلام خلافی با قبضینو

 

تحقیقات علمی و عملی نشان داده که چنانچه خودرویی با سرعت 30 کیلومتر در ساعت یا کمتر با عابری برخورد کند فرد مضروب تا 95 در صد شانس زنده ماندن دارد و اگر این سرعت به 45 کیلومتر بر ساعت برسد شانس زنده ماندن عابر کمتر از 50 درصد می شود. عابر پیاده در تصادف  با خودرویی که 80 کیلومتر درساعت سرعت دارد به طور تقریبی اصلاً شانسی برای زنده ماندن ندارد. خلافی موتور

در اروپا آلمان، یونان، انگلیس و فرانسه کشورهایی هستند که جریمه های نسبتا کمی برای تجاوز از سرعت مجاز تعیین کرده اند. در صورت داشتن ۱۸ کیلومتر سرعت غیر مجاز راننده باید رقمی در حدود ۴۸ دلار یا کمتر پرداخت کند .برای استعلام می توانید از سامانه استعلام خلافی قبضینو استفاده نماید.

برای شفافیت و اطلاع رسانی میزان جریمه و خلافی جدول ذیل برخی از موارد خلافی را همراه با تعیین نمره منفی و میزان جریمه و تعرفه  جریمه های راهنمایی رانندگی را برای هر کدام با توجه موقعیت جغرافیایی شهر، کلان شهر و روستا را نمایش میدهد.افسر محترم نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی بر حسب جدول زیر میزان جریمه خلافی خودرو شما را مشخص می کند. البته ین مقدار بیشتر مقدار ممکن برای هر خلافی را نمایش می دهد و افسر مربوطه می تواند کمتر از این مبلغ را  برای تخلف رانندگی شما در نظر بگیرپد.

قبض جریمه رانندگی 

با استفاده از کارت خوان ها میتواند اقدام به پرداخت جریمه رانندگی کنید.. پس از کشیدن کارت روی دستگاه کارت‌خوان، وارد منوی پرداخت قبض شده و با انتخاب گزینه سایر قبوض، پس از وارد کردن شناسه قبض جریمه  وشناسه پرداخت به‌سادگی مبلغ مربوط به قبض جریمه رانندگی را مشاهده کرد و در صورت تمایل میتوانید پرداخت کنید و رسید پرداخت جریمه را نزد خود داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط